Tenk deg at du er på vei hjem fra jobb på sykkel. Plutselig sykler du i et hull i veien. Det gikk bra, men hva med den som kommer etter? Du vil si fra til kommunen! Dette kan du nå gjøre på en enkel måte. Christian Strandenæs fra Vei og trafikk forteller deg mer om den nylanserte appen «meld en feil». 

Meld en feil

«Meld en feil» er en tjeneste der du kan melde inn feil og mangler på det kommunale veinettet. Ved å laste ned appen til din smarttelefon eller nettbrett, kan du enkelt si fra til kommunen om feil på kjøreveier, skilt/trafikksikkerhet, vegetasjon, veidrenering, gang- og sykkelveier og parkering.  Tjenesten er også tilgjengelig via kommunens nettsider.

Når du melder inn feil via din smarttelefon, markerer du på en enkel måte stedet der feilen er. Deretter velger du type feil. Du skal også legge ved et bilde av feilen før du sender inn meldingen i appen.

IMG_1146

IMG_1147 IMG_1149

 Dette er en svært viktig tjeneste. Med noen tastetrykk kan innbyggerne melde fra om hull og feil i veien. Ny teknologi som dette gjør at kommunen kan yte bedre service til innbyggerne – ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Når feilen er meldt inn

Kommunen mottar din feilmelding, og holder deg løpende oppdatert på status i din innmeldte sak i appen. Når saken er løst, får du beskjed.

Samtlige registrerte feil lagres i et arkiv når de er ferdigbehandlet. Det åpner opp for å kunne hente ut historikk på type henvendelser som går igjen, noe som er nyttig for kommunen ved fremtidig planlegging av vei- og trafikkutbedringer.

Fremtidig bruk av «meld en feil»

På sikt er ambisjonen at flere tjenestesteder i kommunen skal ta i bruk appen. Den er ikke begrenset til det veifaglige området. Å samle feilmeldinger i samme system vil være gunstig for deg som benytter kommunens tjenester, da du  får færre kontaktpunkter å forholde deg til.

Ett felles system internt i kommunen gjør det også lettere for kommunens ansatte å samarbeide. Det håper vi du får erfare gevinsten av!

Christian Strandenæs, tjenesteleder, Vei og trafikk