Vi har styrket laget vårt og vært så heldig å få Stig Roar Wigestrand som medarbeider i Bærum Kommune. Stig har i mange år jobbet med innovasjons- og utviklingsprosesser i både privat og offentlig sektor, og har samtidig gjort seg godt kjent som foredragsholder. Med sin bakgrunn som klassisk fiolinist som etter hvert endte opp med en doktorgrad i improvisasjon, er det enkelt å forstå at denne karen har en ekstra evne til å tenke nytt og ut av den berømte boksen.  

Stig har i tillegg gitt ut boka “Vil du lykkes med endring og innovasjon, – Hold munn og lytt!”, så her har vi virkelig fått nytt påfyll til vårt innovasjons– og lederutviklingsarbeid i kommunen.  

 Basert på dine erfaringer fra det offentlige,- hvorfor er det så vanskelig å lykkes med innovasjonsprosesser? 

Ledelse. En leder skal balansere mange hensyn. For å lykkes med innovasjon må man være risikovillig, gi de kreative pådriverne nok handlingsrom, og ikke bare snakke om å utfordre etablerte sannheter, men faktisk gjøre det. Dette er krevende når man også skal gjøre brukere, pårørende, politikere og presse fornøyd.

Hvordan skal vi klare å finne de gode løsningene på utfordringene våre? 

Vi må fjerne unødvendig og uhensiktsmessig arbeid som medarbeidere driver med, og gi dem tillit og tid til å eksperimentere med andre måter å løse oppgavene på. Det finnes kreative medarbeidere der ute, som ser ting vi andre ikke ser.

Har du en konkret innovasjonshistorie du ønsker å dele med oss?  

For noen år siden ble jeg spurt om å hjelpe en kirurgisk avdeling på Stavanger sykehus. Flere pasienter lå på samme rom, og under legevisitten fikk pasientene høre private og ubehagelige fakta – som de andre på rommet overhørte. En advokat hadde startet sak mot sykehuset på vegne av sin pasient, stressnivået var økende – og de ansatte så egentlig bare ett behov: Enerom til alle.

Etter å ha drøftet saken med en kompis, var vi enige om at behovet var å ikke høre hva legen sier, og at øreklokker med radio, for de pasientene som legen ikke snakket med, kunne være en løsning.

I starten var de fleste ansatte skeptiske, men en overlege var pådriver – startet testing på et par rom, og fullførte en BLT-prosess (behov-løsning-test) som resulterte i øreklokker til pasientene. Ikke bare på den aktuelle avdelingen, men på flere avdelinger på sykehuset.

Denne idéen ble raskt plukket opp av andre sykehus, og i dag er øreklokker med radio en løsning mange steder i Norge. På grunn av en god idé, en pådriver, ansatte som gikk med på testing, og en ledelse som støttet initiativet. Ja, jeg er litt stolt av denne historien!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten