Hva får du når du setter beboerne sammen med en arkitekt, landskapsarkitekt og en lysdesigner  for å planlegge opprustning av to blokker? Du får mange gode ideer, lekeplass og færre parkeringsplasser! Høsten 2016 satte vi i gang medvirkning i to blokker med 136 leiligheter i utkanten av Sandvika.

Omgivelsene dine påvirker deg

Tanken er at hvis du bor i et område som er pent vil du ta bedre vare på omgivelsene dine, du vil sette mer pris på det du ser rundt deg og det vil påvirke deg positivt. Har du også vært med å planlegge hvordan ting skal se ut vil du føle mer eierskap, tilhørighet og passe enda bedre på. Derfor ville vi ha med beboerne på laget da vi skulle planlegge opprustningen av de to blokkene og omgivelsene rundt. Vi ville vite hva de ønsket å få oppgradert for å trives bedre.

Å komme i kontakt

Store og små får medvirke

Arbeidsgruppen startet med å henge opp en ny oppslagstavle og en forslagskasse ved postkassene i blokka. Der presenterte vi oss med bilder og fortalte hva vi skulle pusse opp og at vi ønsket å snakke med alle beboerne for å høre hva de ønsket seg for å kunne bo bedre. Vi la forslagskort i alle postkassene som beboerne kunne fylle ut med sine ønsker og legge i forslagskassa. Så banket vi på samtlige 136 dører i de to byggene og ga den samme informasjonen muntlig. Vi hadde en fest med mulighet for å komme med innspill der vi fikk mye informasjon om hva beboerne likte og syntes var utfordrende med sitt bomiljø. Senere hadde vi en workshop hvor arkitekt, landskapsarkitekt og lysdesigner utarbeidet forslag til tiltak i samarbeid med beboerne. Etter at fagpersonene hadde tegnet ut de ulike forslag hadde beboerne avstemning.

Klar tale

Beboerne var klare på hva de ønsket for sitt bomiljø. De ville møte naboene sine og de ville ha et område hvor barna kunne oppholde seg trygt. Det beste stedet å få til dette på er foran en av blokkene, der det i dag er parkeringsplass. Parkeringsplassene ble fjernet og det legges opp til at flere skal parkere  i parkeringskjelleren. Beboerne ønsket å utvikle dette området til et aktivitetsområde for barn og voksne.  Området skal både være trygt for barna og leke og hyggelig for voksne og møtes.

Andrea Rivrud Wielunski,  Frivillighetskoordinator helse- og sosialtjenester, Bærum kommune