Bærum kommune har startet et viktig arbeid i samarbeid med Matvett og Framtiden i våre hender. Matsvinnet skal kuttes. Vi vet at matsvinn globalt står for ca. 8 % av alle menneskelige klimautslipp og i Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker 42 kg spiselig mat hvert år, så et dette et viktig og nødvendig prosjekt.

I Bærum kommunens klimastrategi er et av tiltakene å redusere matsvinn i pleie og omsorg med 20% i løpet av to år. Kommunen har derfor inngått en toårig avtale med Matvett om deltagelse i «KuttMatsvinn2020». Matsvinn handler om gjennomgang av klimautslippene for hele verdikjeden i matproduksjonen.

Hvor mye kastes?

I prosjektet skal fire bo-og behandlingssentre kartlegge omfang og årsaker til matsvinn. Mat som kastes skal både veies og registreres, og det skal gjennomføres spørreundersøkelser og observasjoner. Med bakgrunn i funnene, skal vi sette i gang tiltak for å redusere matsvinnet.

Første runde i kartleggingen er gjennomført og det viste seg å være matsvinn på alle avdelingene. Undersøkelsen viser at det er mye svinn ved middagen og til dels lunsj. Til sammen 1612 kg mat er kastet på de fire institusjonene over en toukers periode, dette omfatter 21000 serveringer og salg. Noe av dette er matavfall som bananskall og epleskrotter.

Tett samarbeid med Storkjøkkenet

Fellesnevner for disse måltidene er at de må forhåndsbestilles fra kommunens Storkjøkken. En hovedutfordring er at det kan være vanskelig å bestille riktig med hensyn til både antall og størrelse på porsjonene. Tett samarbeid med Storkjøkkenet er nøkkelen for å finne frem til nye og bedre løsninger. Det vurderes blant annet om det i større grad er mulig å skreddersy porsjonspakker fra Storkjøkkenet.

Rutiner og holdninger

Kartleggingen avdekket også forskjeller når det gjelder bestilling av varer, pådekking av pålegg, servering samt oppbevaring av mat. Avdelingene har allerede rutiner som er med på å redusere matsvinnet, men de praktiseres i ulik grad og avdelingene har også noe å lære av hverandre. Dette skal vi jobbe videre med i workshoper nå i høst.

Håpet er økt bevisstgjøring både på jobb og hjemme.

Jeg har blitt mye flinkere til å spise opp rester hjemme. Ansatt

På en plakat under veieperioden hadde en av våre ansatte skrevet:

 Hei mine gode kollegaer. Vær så snill og følg reglene. Dette er et stort prosjekt for fremtiden.

Ønsker dere mer informasjon, ta gjerne kontakt med prosjektleder.

Elin Brathagen, prosjektleder, Bærum «Kuttmatsvinn2020»