Mandag 24. oktober var FN-dagen. Lønnås bo- og rehabiliteringssenter benyttet anledningen og inviterte til flerkulturell dag. Hva kjennetegner arbeidsplasser som «får det til»? De ser muligheter der andre ser problemer! 

Mangfoldets muligheter  

På Lønnås bo- og rehabiliteringssenter er 32 nasjonaliteter representert i medarbeidergruppen, noe  tjenesteleder Arne Mæhlum ser på som svært positivt. Derfor valgte Lønnås å bruke all sin flerkulturelle kompetanse på å lage en flerkulturell dag for beboere, pårørende og medarbeidere. Lekre retter fra ulike nasjoner rundt omkring i verden sto fremme på stands, med smilende medarbeidere ikledd ulike folkedrakter.

matglede    matglede-2

FN-dagen ble en måte å feire mangfoldet sammen. Gjennom samtale, mat og drakter fikk medarbeiderne presentere sine kulturer.

En flerkulturell dag øker forståelsen for andre kulturer blant ansatte, beboere og pårørende og får frem allsidigheten i oss. Det er inspirerende å la medarbeiderne bruke sine verdier i sin jobb og ikke la fordommer og skepsis stoppe mulighetene som ligger der – Mæhlum

Lønnås skal fortsette med flerkulturelle dager og gjøre det enda mer levende.

Dette bidrar til at vi reduserer fremmedfrykt og at vi blir mer sammensveiset – Mæhlum

irene-er-fornoyd doris

Irene gleder seg til spennende mat, og Doris har pyntet seg i sin svenske nasjonaldrakt.

Hva gjør dette med tjenestestedets potensiale for innovasjon?

I en sammensveiset medarbeidergruppe ligger det mye potensiale for å tenke nye og bedre løsninger. Det å se muligheter der andre ser problemer, gripe sjansen og gjennomføre er viktig for å få til innovasjon. Lønnås kan beskrives som et sted med høy innovasjonskapasitet. Det er ikke farlig å tenkte de store tankene og prøve seg frem.

Medarbeiderne ved Lønnås ser muligheter og griper dem. Eksempelet flerkulturell dag behøver ikke å koste særlig mye penger.

Den flerkulturelle dagen har ikke betydd mye arbeid for en person. Dette er en dugnad der alle bidrar – Mæhlum

Med denne holdningen er det mulig å få til mye på et bo- og rehabiliteringssenter. Du kan få til mye hvis alle bidrar litt!

Kirsten Viga Skretting, rådgiver, strategi- og utviklingsenheten