Vi ønsker alle en riktig god jul! Og ser frem mot mer innovasjon i Bærum i 2019.

Hilsen fra Erik Kjeldstadli, rådmann og Lisbeth Hammer-Krogh, ordfører