Barnevernet vant kommunens første «Stjæl med stil»-pris, for sin jobbing med MST-CAN. Du kan lese mer om prosjektet her. Vi gratulerer!

PS. «Stjæl- med stil»-prisen vil fremover bli delt ut årlig, samtidig med Innovasjonsprisen. Følg med!