Innsatsområde 5: Nyttiggjort – gevinstrealisering

Bærum kommune er dyktige på å skape det nye og vurdere hvorvidt det er nyttig. Det har vist seg vanskelig å nyttiggjøre det nye – å ta ut de positive effektene slik som å frigjøre økonomiske ressurser og øke kvaliteten for brukerne. Kommunen må bli bedre på å realisere slike gevinster, for eksempel gjennom å jobbe på nye måter ved innføring av nye løsninger. Målet er at prosjekter med størst potensiell effekt prioriteres og at kommunen henter ut gevinstene av de nye løsningene som tas i bruk.

Et av tiltakene til dette målet er kompetanseheving innen gevinstrealisering skal ivaretas i det fremtidige ledelsesutviklingsprogrammet.

Se alle tiltakene fra handlingsplanen her