Innovasjonsstrategiens innsatsområde 4: Åpen innovasjon – kommunens rolle i samfunnet

Bærum kommune er omgitt av kompetente innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre som kan bidra til å løse kommunens utfordringer. Målet er at

Kommunen skal la seg utfordre av og benytte seg av bidrag fra innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre for å løse kommunens utfordringer.

Et av tiltakene til dette målet er at Bærum kommune skal aktivt delta på eksterne fagspesifikke og tverrfaglige innovasjonsarenaer. 

I 2018 har vi blant annet deltatt på Oslo Innovation Week, og du kan lese mer om det her. I 2019 blir det deltakelse på flere innovasjonsarenaer, så følg med.

Se alle tiltakene fra handlingsplanen her