Innovasjonsstrategiens innsatsområde 3: Ett Bærum – felles innsats mot samme mål

Det er mye kompetanse og mange dyktige fagfolk i kommunen og det er behov for å styrke kommunikasjon og samarbeid internt i og på tvers av sektorer. Målet er at Bærum kommune skal gjennom styrket internt samarbeid identifisere behov, finne bedre løsninger og øke gjennomføringsevnen.

Et av tiltakene til dette målet er å prøve ut et problemverksted hvor ansatte møtes for å identifisere behov og drøfte løsninger. Medlemmer rekrutteres fra forskjellige virksomhetsområder og deltar på workshops utfra behov for fagkunnskap.

Se alle tiltakene fra handlingsplanen her