Innovajonsstrategiens innsatsområde 2: Neste praksis – skape, ta i bruk, kopiere og spre

Kommunens innsats med å utvikle nye løsninger for å løse morgendagens behov må fortsette. Men der gode løsninger allerede er utviklet og testet, er det ikke bærekraftig at Bærum
kommune bruker ressurser på å lage egne løsninger. Målet er at organisasjonen skal finne og spre løsninger som gir store gevinster

Et av tiltakene til dette målet er å utvikle og gjennomføre et katalysatorprogram for intraprenører som ønsker å søke interne innovasjonsmidler for å styrke gevinstrealisering og spredning.

I november etablerte vi Oppdrift – en arena for deg som vil gjennomføre endringer. Du kan lese mer om prosjektet her.

 

Se alle tiltakene fra handlingsplanen her