Innovasjonsstrategiens innsatsområde 1: Innovasjonskompetanse – på vei inn i fremtiden

Organisasjonen må ha riktig og tilstrekkelig kompetanse på endring og utvikling for å lykkes med omstillingen Bærum kommune står overfor. Målet er at ansatte og ledere skal ha kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser.

Et av tiltakene til dette målet er å sluttføre lederutviklingsprogrammet (LUP). Videreutvikle alumnimøter med tidligere LUP-deltakere hvor fokus er nye innovasjonsverktøy og ny teknologi i utvikling av tjenestene.

Se alle tiltakene fra handlingsplanen her