Ledelsesutviklingsprogrammet (LUP) er inne i sitt siste halvår, og i går var det 7. kullet i gang med prototyping, en viktig del av innovasjonsprossesen. https://tanketanken.no/radmannens-hurra-for-lup/