Etter å ha jobbet syv år i Psykisk Helse i Bærum Kommune, og nå som lærer på Lommedalen skole, har jeg sett et behov for å bidra ytterligere til barns mestring og positive hverdagsøyeblikk. I hvilke sammenhenger kunne det fokuseres mer på dette i skolen, og hvordan gripe dette an?

«Livsmestring» i Mat og Helsefag

I skolesammenheng kommer behovet for livsmestring frem som svært viktig i Ludvigsenutvalgets utredning (2015). Utvalget presenterte kompetanseområder i Fremtidens skole som bør prioriteres, hvor folkehelse og livsmestring særlig vektlegges, samt kunnskap rundt fysisk og psykisk helse.

Rektor Elin Olsen så viktigheten av området og ga klarsignal til integrering av «livsmestring» i Mat og Helsefaget i 6. klasse.

Young Happy Minds

Gjennom bekjente ble jeg koblet sammen med Martine Kveim, gründer av Young Happy Minds (heretter YHM), og psykolog Anders Gravir Imenes.

YHP er Sosiale entreprenører som tilbyr et program som består av en kombinasjon av teori og praksis med base i positiv psykologi. Programmet er kjørt flere runder i Storbritannia, og har fungert som er et pilotprosjekt for YHM i Norge.

Reaksjonen til lærerne på Lommedalen skole har vært positiv, mange ønsker å lære mer om dette og mener elevene vil nyte godt av  pilotprosjektet.
Elevene selv synes det er spennende å få besøk av YHM. Elevene får delta på inspirerende og lærerike øvelser, samt tid for refleksjon og deling av tanker.

Resultater

Resultatene fra YHM-prosjekter i Storbritannia har vært gode og viser i gjennomsnitt 20 % økning i opplevd livskvalitet, utholdenhet og relasjoner. Det er ikke påvist noen endring i kontrollgruppen.

For å dokumentere effekten av prosjektet på Lommedalen skole, har vi invitert foreldre og barn til å delta i en spørreundersøkelse slik at vi kan vurdere mulighet for gjentakelse. Vi samarbeider også med en kontrollskole som ikke får YHM.

Vi lærer å få tro på oss selv, Selma 6. klasse Lommedalen skole

Vi lærer at hvis det er noe vi har lyst til å få til, kan vi jobbe med å klare det, Martine, 6. klasse Lommedalen skole

Idéellt sett ville det vært ønskelig å skape rom for dette på timeplanen i flere skoler, fokus på livsmestring  er nødvendig for barn i dagens samfunn. Har du spørsmål om programmet og erfaringer så ta gjerne kontakt med meg eller les mer på lenkene under.

Camilla Aarsland, adjunkt ved Lommedalen skole

www.younghappyminds.com

www.panoramacamp.no