Informasjon til gravide og småbarnsfamilier finnes i store mengder. Informasjon er spredt på mange ulike steder, og hva kan man egentlig stole på av informasjonen som finnes? Hvis det er vanskelig for oss nordmenn, hvordan oppleves det da for gravide og småbarnsforeldre som ikke er så gode i norsk? I dag er helseinformasjonen for denne gruppen veldig vanskelig tilgjengelig.

Kvalitetssikret og tilpasset informasjon

Helsetjenester barn og unge i Bærum kommune har inngått et samarbeid med Helseoversikt as. Ideen til Helseoversikt as er å samle kvalitetssikret informasjon i en app. Informasjonen er hentet fra anerkjente kilder som for eksempel Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen er også med å kvalitetssikre informasjonen som ligger i appen og tilpasser den til kommunens behov.

Vekk med brosjyrene

Helsetjenesten for barn og unge ser nytten av å gå inn i dette samarbeidet fordi de ser at brukerne deres vil ha nytte av lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon i en sårbar periode. Verken kommunen eller brukerne betaler for bruk av appen.

Kommunene kan tilpasse innholdet til sine behov. Småbarnsforeldrene får derfor informasjon som er tilpasset  kommunen de bor i. Det kan for eksempel gjelde informasjon om helsestasjonene.

Helsestasjonene har alle sammen en rekke brosjyrer. Nå kan alle disse samles i appen, og informasjonen er tilgjengelig på et sted.

Oversette til flere språk

Alt dette er vel og bra dersom du kan norsk. Men helsetjenestene for barn og unge ser et stort behov for at informasjonen gjøres tilgjengelig på flere språk og for flere kulturer. Bærum kommune bruker rundt  200 000 kroner årlig på tolketjenester bare til helsestasjonene. I tillegg kommer de som har delvis språkforståelse. De bruker ofte ikke tolk og  misforståelser kan lett oppstå, noe som er ekstra leit i denne livsfasen.

Bærum kommune har derfor gått inn i et FoU-arbeid med Helseoversikt as for å få oversatt informasjonen til arabisk og somali.

Pedagogiske og visuelle forklaringer

Bærum kommune og Helseoversikt as skal i samarbeid utvikle videokurs med pedagogisk og visuell forklaring av helseråd. Helseoversikt vil bruke grafiske designere til å animere illustrasjoner som legges inn i videokursene. Helserådene vil bli oversatt og kulturelt tilpasset slik at de blir lettere å forstå og etterleve.

Vi håper at også andre kommuner etter hvert kan gjøre seg bruk av det tilrettelagt materialet.

Karianne Jebens Katla, avdelingsleder, Helsetjenester barn og unge