Bærum kommune skal bli gode på innovasjons- og forbedringsledelse. Derfor tilbyr Lederskolen til høsten et nytt lederutviklingsprogram, der utvalgte ledergrupper setter seg på skolebenken. 

Store tanker

I løpet av tre år skal alle ledere og et antall ildsjeler i Bærum kommune få innovasjons- og forbedringsgenene sine stimulert. Ja, ikke bare skal de stimuleres – tanken er faktisk at hvert tjenestested skal gjennomføre et innovasjons- eller forbedringsprosjekt parallelt med deltakelse på programmet! Just do it, sier NIKE. Vanskelig å si seg uenig i. På samme tid er det viktig å være trygg på hva innovasjon er og hvordan du kan få det til. Nettopp derfor er det så viktig at Lederskolen hjelper til med både kunnskaper, ferdigheter og støtte i de seks månedene hvert kull deltar på programmet.

Lederutviklingsprogrammet er et resultat av to av innovasjonsstrategiens delmål:

  • bygge og delta i interne og eksterne delingsarenaer som øker innovativ kompetanse
  • styrke innovasjonsledelsen i linjeorganisasjonen

Begynn i det små

Det første kullet, med oppstart august 2015, skal bestå av representanter fra 8-10 tjenestesteder, og  vil fungere som en test. Det første kullet skal altså bidra til å lose oss alle på riktig vei i gjennomføringen av dette programmet, gjennom sine tilbakemeldinger og erfaringer. Håpet er da at lederutviklingsprogrammet skal…

Feile raskt

– slik at både det første kullet og de 10 kullene som kommer etter får nytte av at det innenfor innovasjonsmiljøer både er lov å prøve og feile, og faktisk også ganske smart å lære av sine feil! Med andre ord blir «behov-løsning-test» viktig i alle deler av programmet.

Følger du med på Tanketanken, får du oppdateringer på hvordan det hele går i løpet av høsten 2015.

Kirsti Jacobsen, avdelingsleder, Lederskolen