Ledelsesutviklingsprogrammet for innovasjon (LUP) er avrundet etter 3,5 år.  152 ledergrupper har vært igjennom opplegget som har strukket som over seks måneder pr kull. Fem interne veiledere har holdt tak i programmet, både planlagt, forelest og veiledet. Hva har programmet gitt Bærum kommune og hvordan kan vi holde tak i alt som er investert?

Innovasjonskultur

Programmet ble satt i gang som et ledd i å etablere en innovasjonskultur i kommunen. Å jobbe med kultur er et møysommelig og langsiktig arbeid. Men det er ikke tvil om at forståelsen for hva innovasjon innebærer, og hva det krever, har blitt langt større i denne perioden. Vi opplever at tjenestene har fått et felles språk og at å snakke om innovasjon er en naturlig del av hverdagen.

Ett Bærum

Kunnskapssenteret hadde flest idéer!

Vi innrømmer gjerne at vi er veldig stolte av å ha klart å holde trøkket over så lang tid og at vi ikke har gitt oss før alle ledergruppene har gjennomført. Det at alle tjenester på tvers av sektorer har vært igjennom det samme opplegget, og et opplegg som har strukket seg over tid, gjør at vi håper dette også bidrar i arbeidet med «Ett Bærum» hvor vi alle trekker i samme retning mot de samme målene.

Vi gir oss ikke!

Lykken er å prototype løsningen.

Bærum kommune fikk i 2018 en ny innovasjonsstrategi. Her er det vedtatt en rekke tiltak som gjør at vi skal holde godt tak i det arbeidet som er lagt ned i LUP. Å etablere en innovasjonskultur er bare starten på arbeidet med å fornye og videreutvikle tjenestene. Nå blir det viktig å ta i bruk metoden vi har øvd på i programmet og hente ut gevinster som viser at innsatsen faktisk utgjør en forskjell for innbyggerne våre.

Utover i 2019 kommer vi tilbake med blogginnlegg som beskriver hvordan vi skal satse videre fremover. Akkurat nå skal vi bare nyte innsatsen og minne hverandre om at det tar tid å gjennomføre endringer i en så stor kommune som vår. Det gjelder å «holde ut» og ikke hoppe videre til nye tiltak hvis man synes ting tar for lang tid.

Bra jobba til oss alle i Bærum kommune, sammen skaper vi fremtiden!

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten