Hvordan kan Bærum kommune tenke nytt rundt integrering av våre nye innbyggere? Bærum Kulturhus har valgt å bidra gjennom kunstopplevelser! Med ordløse kunstformer som dans, scenekunst og musikk kan kommunen nå frem til mange og krysse språklige og kulturelle barrierer. Kultursjef Morten Walderhaug forteller deg om  forestillingen «Sniper’s Lake» og hvordan den har bidratt til involvering, integrering og ny forståelse for flyktningers situasjon. 

Hvordan føles det å være på flukt?

Gjennom et norsk-tsjekkisk samarbeid støttet av EØS-midler, har fem norske og tsjekkiske scenekunstnere og koreografen Mirenka Cechova møtt flyktninger både i Praha og i Bærum. Flyktninger har fortalt sine historier. Kompaniet Spitfire Company intervjuet. Stilte spørsmål. Forsøkte å forstå. Hvordan føles det å være på flukt? Møtene la grunnlaget for danseforestillingen «Sniper’s Lake», en forestilling om å flykte. Utmattelsen, frykten, lengselen etter et hjem, håpet.

Vi hadde et svært godt samarbeid med Flyktningkontoret i Bærum. Flyktningene vi møtte viste stort engasjement og nysgjerrighet for det kunstneriske prosjektet, og de fikk et tettere forhold til kulturhuset – Marianne Bilger, produsent i Bærum kulturhus

Involverte flyktninger fungerte også som ytre øye for kunstnerne i dagene rett før urpremieren i mars 2015. Kjente de seg igjen? Var det virkelig slik å være på flukt? For kompaniet var flyktningenes erfaringer helt avgjørende for forestillingen.

Hvorfor kunst som virkemiddel?

Kunst kan være et verktøy for å formidle og belyse viktige samfunnstema. I trygge Norge kan det være vanskelig å forstå hvordan det er å flykte. Nettopp da kan kunsten være en viktig døråpner for erkjennelse og medfølelse.

Jeg er særdeles glad og stolt over at Bærum Kulturhus igjen markerer seg på den internasjonale arena som en viktig produksjons- og formidlingsscene for dans. Et viktig og brennhett tema, engasjert scenekunst, et samarbeid på tvers av Europa og med EØS-støtte – Morten Walderhaug

Forestillingen ble en suksess som måtte gjentas. «Sniper’s Lake» ble derfor vist på nytt i januar 2016, gratis for 200 flyktninger bosatt i Bærum, samt videregående elever og folkehøyskoleelever fra Akershus. Etter forestillingen ble det i samarbeid med Røde Kors Akershus gitt en orientering om flyktningkrisen til skoleelevene som hadde sett forestillingen.

Veien videre

Bærum kulturhus kartlegger nå samarbeidsmulighetene med ulike organisasjoner/instanser i Bærum. Flyktningkontoret, Røde kors med sin flyktningguideordning og organisasjonene Refugees Welcome to Asker og Bærum kan sammen ta integreringen til nye høyder, gjennom kunst- og kulturopplevelser.

 Morten Walderhaug, kultursjef, Bærum kulturhus