Onsdag 27. februar 2019 inviterte Bærum kommune til åpent møte om fremtidens velferdstjenester. I arbeidet med å forme fremtidens velferdstjenester trenger vi å vite mer om hva som er behovet nå, og i fremtiden, slik at vi fortsatt kan sikre tidlig innsats, selvhjulpenhet og mestring, og ha effektive tjenester. Til møtet var flere innledere invitert til å inspirere, dele og utfordre Bærum kommune på hvorfor og hvordan vi kan møte fremtidens velferdsbehov.

Blant innlederne på møtet var Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Chaffey snakket om hvorfor omstilling og endring er nødvendig når vi egentlig har det så bra. Vi må ha innovasjon i offentlig sektor fordi vi ; vi må få mer ut av ressursene vi putter inn slik at vi kan få et bærekraftig velferdssamfunn. Samtidig vil vi også omstille; vi vil ha mer fornøyde brukere og innbyggere, og bedre kvalitet på tjenestene våre. Og akkurat nå er et godt tidspunkt å omstille. Det pågår store strukturreformer, en rask teknologisk utvikling, og i tillegg har offentlig sektor høy tillit og økonomisk handlingsrom.

Tilstede var også Anne Smedsrud Edstrøm fra Ungdomsrådet i Bærum kommune. Hun snakket om sine erfaringer med bruk av nettbrett i skolen, og at det er viktig at lærere og andre får god opplæring og kompetanse på hvordan nettbrett skal brukes i undervisningen, slik at dette blir et godt og effektivt hjelpemiddel. Edstrøm trakk også frem viktigheten av at barn og unge har møteplasser, og at idrettslag og andre fritidsaktiviteter fortsatt er viktige arenaer.

«Vi må ha fokus på hva vi vil med digitaliseringen, ikke hva den gjør med oss» – Silvija Seres

Møtet ble ledet av Silvija Seres. Hun er matematiker og teknologiinvestor, og har bakgrunn fra blant annet algoritmeforskning i Oxford og utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley. Silvija er svært kunnskapsrik og inspirerende, og snakket blant annet om at barn, unge og voksne må lære seg digital skaperkraft.  Du kan lese mer om Silvija her.

Paneldebatt. F.v. Reidar H. Christensen, direktør i Aleris, Mari Trommald, direktør i Bufdir, Lisbeth Sommervold, direktør i Vestre Viken og Siljvia Seres, bedriftsrådgiver og møteleder

 

Ingrid Elfstedt Glendrange, spesialrådgiver, strategi- og utviklingsenheten