Vi har alle vært i workshops med masse gule lapper og energi, men der du har stilt seg spørsmålet om hva som skjer videre. I design-sprinten vi gjennomførte i Carpe Diem var en av løsningene en kulturminister. Nå er stillingen besatt, så hvordan går man fra en testet ide til gjennomføring?  

I februar 2019 jobbet fire grupper med fire forskjellige problemstillinger, og gikk fra et problem til en testet løsning på fem dagerEt av innsatsområdene som ble utforsket var: Aktive aktiviteter for kropp og sjel, hele året ute og inne, for hver især. Altså hvordan organisere aktivitetene slik at den enkelte får delta på det hun vil – hvis hun vil. 
Gruppa startet med å utforske behovet, og hvordan det ville se ut om man lykkes med å oppnå dette. Gjennom slitsomme, men morsomme idéøkter landet gruppa på et konsept man ville teste. Idéen om en kulturminister var født.  Gjennom testing med en person med demens, pårørende og frivillige fikk gruppa mange gode tilbakemeldinger på hva som kunne være annerledes, men også at dette var en god idé.   

Hva nå? 
Så da stod vi igjen med spørsmålet: Hvordan kan vi ta denne idéen og tilbakemeldingene videre? Løsningen fra Sprinten var en person som skulle ha ansvar for livet i landsbyen og da var det naturlig å tenke at vi måtte beskrive hvem denne personen er, og hva den skal gjøre av oppgaver. For å passe på at vi snakket om det samme prøvde vi å lage en stillingsannonse for å prøve å konkretisere hva vi snakket om.  Dette var en veldig god måte å samles rundt hva denne personen skulle gjøre og hvilke egenskaper han eller hun måtte ha. 

Etter flere runder frem og tilbake var man endelig blitt enig om hva denne personen skulle gjøre og vi bestemte oss for å lyse ut stillingen «ansvar for livet i landsbyen». Personen skal legge til rette for at beboerne kan gjøre som de alltid har gjort: gå og handle i butikken, gå på bakeriet, besøke kafeen. Gjøre Carpe Diem demenslandsby til et sted der man kan dyrke hobbyen sin, og rett og slett være med å designe for det gode livet i landsbyen. En helt ny type stilling som skal fokusere på det friske i menneske, lage et tilbud som gjenspeiler livet utenfor og knytte aktiviteter og frivillighet sammen. 

Vi gleder oss til å jobbe sammen med vår nye kollega og sammen utvikle livet i landsbyen! 

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi- og utviklingsenheten!