Ledelsesutviklingsprogrammet i Bærum kommune ruller videre. Nå er det sjette. og nest siste kull som gjennomfører. Det betyr at 130 ledergrupper har deltatt. Denne runden har vi gleden av å ha med oss en gjestegruppe fra Oslo kommune, bydel Nordstrand. Vi har tatt en prat med dem for å høre hvorfor de velger å delta på et ledelsesutviklingsprogram her hos oss.

Denne marstirsdagen er det kun to av tre deltakere fra bydel Nordstrand som har anledning til å delta, men de er til gjengjeld svært engasjerte. Linda Beate Svalsrod og Sigrun Merethe Aasan forteller at de hørte om Ledelsesutviklingsprogrammet via deltakelse på Innovasjonsskolen for kommunal sektor på Høgskolen i Innlandet. Der var Bærum kommune invitert til å fortelle om kommunens innovasjonsstrategi, herunder opplæringen for ledergrupper.

Kultur for å lære av andre

Bydel Nordstrand ønsker å ha en kultur hvor de lærer av andre kommuner og bydeler. De reiser gjerne ut for å lære, stjele og la seg inspirere. Bydelsdirektøren har for eksempel vært i Stovner bydel for å lære ved å arbeidsskygge bydelsdirektøren der.

Bydel Nordstrand skal også i gang med et ledelsesutviklingsprogram for sine ledergrupper. Det var derfor naturlig for dem å henvende seg til vår kommune å spørre om de kunne delta for å hente inspirasjon til hvordan de selv skal legge opp sitt program.

Inspirasjon og skreddersøm

Er det noen grunn til at akkurat dere som gruppe deltar? Vi er en del av F7. Det er et tverrfaglig nettverk utvalgt fra alle avdelinger. Nettverket leder forbedringsarbeidet i bydelen og rapporterer til strategisk ledergruppe. F7 har blant annet ansvar for å utvikle ledelsesutviklingsprogram for bydelen. Det er viktig at programmet sees i sammenheng med de utfordringene bydelen har og kan derfor ikke kopiere Bærum direkte, programmet må tilpasses bydelens særpreg.

Mye å ta med seg tilbake til bydelen

Vi lurer på om de allerede nå har erfart noe de tenker de vil endre for å tilpasse til deres egne ledergrupper. Siden dette kun er den andre av fire samlinger så er det litt tidlig å si, men foreløpig er det ikke noe de tenker må endres.

Vi blir veldig inspirert til å lage vårt eget ledelsesutviklingsprogram. Sitat Linda Beate.

Linda Beate og Sigrun Merethe er rause med å gi Bærum kommune gode og nyttige tilbakemeldinger på det de har vært med på så langt.

Bydel Nordstrand er gode forbilder på hvordan vi kan lære, la oss inspirere og stjele fra andre som gjør smarte ting. Det skal bli spennende å høre hvordan de vil legge opp sitt program. Og det inspirer oss til å bli enda bedre på å se hva andre gjør og hva vi kan kopiere.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune