Byggesak stakk av med tredjeplassen i kåringen av beste innovatør på tjenesteledersamlingen våren 2014, på grunnlag av tjenestens innovative arbeid knyttet til LEAN (også kalt kontinuerlig forbedring). Det er snart ett år siden kåringen. Lurer du på hva som har skjedd i etterkant? Tjenesteleder Hanne Høybach gir deg en oppdatering! 

Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og fokus på dialog med brukerne evner Byggesak å bli litt bedre hver dag. Det er dette kontinuerlig forbedring og innovasjon handler om. Skippertak en gang i mellom gir få, om ingen, resultater.

Byggesak bruker tavle som hjelpemiddel for å drive kontinuerlig forbedring.

Byggesak bruker fortsatt tavle som hjelpemiddel for å drive kontinuerlig forbedring.

Åpen dag på Byggesak 

I løpet av våren 2015 har Byggesak arrangert to åpne dager for innbyggere som ønsker å søke om mindre tiltak, for eksempel bygge garasje eller terasse. Det har tidligere blitt arrangert kurs for å gi samme informasjon. Medarbeiderne i Byggesak har da følt at innbyggerne har blitt sittende igjen med ubesvarte spørsmål. En åpen dag legger til rette for en-til-en samtaler mellom innbygger og saksbehandler der tidligere ubesvarte spørsmål nå blir besvart.

Vi vil jo veldig gjerne hjelpe innbyggerne våre! – Hanne Høybach

Vinn-vinn situasjon 

Saksbehandlerne i Byggesak ønsker å få inn komplette søknader fra brukerne. Mangelfulle søknader skaper unødvendig ekstraarbeid både for saksbehandlerne og innbyggerne som søker. Åpne dager skaper vinn-vinn situasjon for begge parter. Gjennom god dialog får innbyggeren den informasjonen hun har behov for, som igjen øker sannsynligheten for komplette søknader.

Byggesak svarer på spørsmål og deler gode råd.

Byggesak svarer på spørsmål og deler gode råd.

Lovverket er kompleks. Men Byggesak finner løsninger for å gjøre det mer tilgjengelig for innbyggerne.

Kultur for innovasjon og forbedring 

Idéen om å ha åpen dag kom opp på et personalmøte fra en av saksbehandlerne i Byggesak. Det er ikke sikkert at en slik idé ville sett dagens lys før Byggesak begynte å jobbe etter LEAN. Tjenesten har klart å skape en kultur for innovasjon og forbedring. Medarbeiderne er vant til å bli hørt og forstått, de vet at de når frem med sine idéer og forslag. Denne kulturen har tatt lang tid å skape.

Bygningssjef Hanne Høybach er overbevist om at utholdenhet er den avgjørende faktoren.

Når man bygger en kultur for innovasjon og forbedring må man rett og slett holde ut! – Hanne Høybach

 Fornøyde brukere og medarbeidere 

Byggesak har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt på åpne dager. Medarbeiderne i Byggesak er i likhet med brukerne svært fornøyde med konseptet. Å være på tilbudssiden, i form av åpne dager, bidrar også til en mer positiv dialog.

Hanne Høybach, bygningssjef, Byggesak