Bærum kommune har de siste tre årene jobbet målrettet med innovasjon. Bakgrunnen for dette er innovasjonsstrategien «på vei mot morgendagens løsninger», som ble laget i 2014. Kommunen er stadig på jakt etter å bli bedre, og er nå klar for å tenke nytt om innovasjon. Derfor reviderer vi denne høsten innovasjonsstrategien vår! Lurer du på hvordan vi arbeider? Vi deler erfaringer og tanker fra prosessen så langt!

Hvorfor innovasjonsstrategi?

Et dokument – en skriftlig innovasjonsstrategi – vil aldri i seg selv kunne skape innovasjon.  Allikevel har kommunen gjort seg noen gode erfaringer med det å kunne henvise til dagens strategidokument når noe nytt skal prøves ut. Det skaper rom for å gå inn i det ukjente. I tillegg hjelper den oss med en overordnet struktur på innovasjonsarbeidet.

Kommunen velger derfor å fortsette med en skriftlig innovasjonsstrategi – men har innsett at det nå er på tide å revurdere innholdet. Kommuneorganisasjonen har modnet mye siden 2014 og vi har lært mye, blant annet hvor viktig det er å jobbe systematisk med å realisere positive effekter fra det vi gjør – å reelt skape endringer.

På jakt etter erfaringer og behov

For at du skal kunne lage en knakende god innovasjonsstrategi, kan det være lurt å starte med å samle kunnskap om erfaringer og behov. Det har vi gjort gjennom fokusgruppeintervju med ansatte på ulike nivå i kommunen og med politikere. Hvilke erfaringer har de gjort seg med å jobbe med innovasjon? Hva har vi fått til? Og hva har vi ikke fått til de siste tre årene?

Det er ikke bare organisasjonens erfaringer og behov som er relevante for den reviderte innovasjonsstrategien. Vi må også forstå omverdenen vår. Hva tenker nåværende og potensielle fremtidige samarbeidspartnere om innovasjon? Gjennom samtaler med representanter fra næringslivet, frivilligheten, forsknings- og utdanningsmiljøer og ikke minst innbyggerne våre har vi fått ny kunnskap å fylle den nye strategien med.

Hva vet vi allerede nå?

Så langt i prosessen er det fire områder som ser ut til å bli viktige. Den reviderte strategien må ivareta

  1. At innovasjon er et virkemiddel for å nå kommunens mål
  2. At kommunen jobber systematisk med gevinstrealisering og spredning
  3. At kommunen spille på lag med omverdenen
  4. At det bygges videre på arbeidet med å lage innovasjonskultur fra dagens strategi

Innsikt i dagens situasjon danner grunnlaget for nye idéer

Den reviderte innovasjonsstrategien skal fylles med nye mål og idéer som svar på identifiserte behov. Hvordan finne de riktige målene og idéene? De neste ukene skal interessenter både i og utenfor kommuneorganisasjonen sammen skape det nye innholdet, blant annet gjennom idéworkshops.

Har du innspill?

Den reviderte strategien skal vedtas av politikerne i Bærum på nyåret.

Har du innspill til hva som kan være lurt å ha med i den reviderte innovasjonsstrategien vår? Send oss en mail da vel, til kirsten.skretting@baerum.kommune.no .

Kirsten Viga Skretting, rådgiver, strategi- og utviklingsenheten