Hvordan kan den fremtidige Kommunegården bli et inspirerende sted hvor innbyggere, frivillige, næringsliv og medarbeidere møtes for sammen å bidra til utvikling av kommunen?

Den nye Kommunegården skal stå ferdig i 2021, og skal i hovedsak være en arbeidsplass for opptil 1300 av kommunens ansatte. Vi har ambisjoner om at arbeidsplassene skal tilpasses fremtidens arbeidsoppgaver og måter å jobbe på. Dette er et stort og viktig arbeid som vi samarbeider tett med medarbeiderne for å finne gode løsninger på.

Arena for samskaping og innovasjon

Ombyggingen av kommunegården er utfordrende og krever at man spør seg hva det vil være behov for i årene fremover, i tillegg til arbeidsplasser.

Et av hovedmålene for det nye bygget, er at den også skal være en arena for samskaping og innovasjon.  Vi ønsker at kommunen, innbyggere og næringsliv sammen utvikler nye løsninger for de utfordringene vi står overfor. De beste løsningene finner vi sammen, og da trenger vi gode møteplasser. Første etasjen i bygget skal derfor være åpent, tilgjengelig og godt tilrettelagt for de gode møtene.

Nye samarbeidsformer for nye løsninger

Samskaping er ulik andre samarbeidsformer. Ved samskaping løser kommunen utfordringene sammen med innbyggere, foreninger og bedrifter. Dette er høye mål, men vi mener dette er viktig for å lykkes med å finne frem til de gode og riktige løsningene for innbyggerne våre. For å få til dette trenger vi gode møteplasser som inviterer til dialog og utvikling!

Hva er innbyggernes behov?

Byggeprosjektet går sin gang, og høsten 2018 skal det avgjøres hvordan 1. etasje skal utformes. Det som er foreslått til 1. etasje er blant annet innbyggertorg, møtesenter, innovasjonslab, frivillighetsarena, visningssenter og besøkssenter. Hva skal til for at du vil komme innom Kommunegården for å bidra til utvikling av bærumssamfunnet?

Vi ønsker hjelp til å finne de gode løsningen, og starter derfor med å oppfordre bloggens lesere til å gi oss gode innspill! Meld inn behov, tanker eller ideer om hva 1. etasjen kan inneholde på facebooksiden vår, eller send en e-post til Kommunegaarden2021@baerum.kommune.no!

Sammen skaper vi fremtiden!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten