Kommunegården i Sandvika skal gjennom store endringer i tiden fremover. Fra å være et tradisjonelt administrasjonsbygg, er det besluttet at bygget fra 2021 skal romme aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Veien frem til et ferdig bygg er lang og spennende med rom for testing og utprøving for å finne frem til gode løsninger.

Hva krever fremtidens arbeidsplasser?

Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men noe vet vi: digitalisering, automatisering, innovasjon, samskaping, økt prosjektorganisering og nettverksstrukturer er områder som vil prege fremtiden vår. Alt dette vil gjøre noe med hvordan vi løser oppgavene våre på jobb, og hva slags nye lokaler vi da vil trenge. Den fysiske utformingen skal legge godt til rette for alle disse oppgavene.

Før Kommunegården står ferdig 2021, skal alle ansatte ha midlertidig tilhold i Eivind Lychesvei i Sandvika i 2 år fra april neste år. Det trengs å gjøres en del endringer i bygget for at vi skal kunne levere gode tjenester også i denne midlertidige fasen.

Testarena i midlertidige lokaler

Dermed har vi fått en fantastisk mulighet til å teste ut ulike arbeidsplasskonsepter. Her kan vi skape testarenaer med ulike løsninger og samtidig øve oss på å ta i bruk kontorlokaler på nye måter. Målet er at vi gjør oss mange gode erfaringer slik at vi kan føle oss mer sikre på å treffe med endelig løsning når tegningene for Kommunegården spikres for godt. Og gjør vi oss noen dårlige erfaringer, vil vi lære masse av det også. Innovasjon og nullfeilskultur går som kjent dårlig sammen!

Mot til å teste og lære

Verdiene i kommunen er åpenhet, respekt og mot. Testperioden i midlertidige lokaler vil kreve mot til å prøve seg ut av komfortsonen og mot til å feile. Med våre ledere og ansatte i Bærum kommune som scorer høyt når det gjelder innovasjonskultur, har vi troen på at testperioden vil hjelpe prosjektet «Kommunegården 2021» til å lykkes.

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten