I et år har Ferd sosiale entreprenører og Bærum kommune hatt en samarbeidsavtale hvor kommunen  forpliktet seg til utprøving og testing av tre til fem konkrete konsepter for sosialt entreprenørskap over en to års periode. Det var også ønske om å «utvikle gode partnerskapsmodeller mellom kommunen og sosiale entreprenører gjennom kompetanse og kunnskapsdeling». Hvordan har samarbeidet gått og hva har det bidratt til?

Å samarbeide med sosiale entreprenører er et klart mål for Bærum kommune, ved at de blant annet  kan bidra med å stimulere til innovasjon ved å løse oppgaver på nye måter.

Lang vei fra testing til kjøp

Avtalen med Ferd gikk imidlertid ut på «utprøving og testing av minimum tre til fem konsepter for sosialt entreprenørskap», her skulle ikke kommunen «forplikte seg utover kommunens egeninnsats knyttet til de enkelte prosjektene og samarbeidet».

Kommunen har vært villig til både å teste og prøve ut, men dette har vært ressurskrevende for både den sosiale entreprenøren og for kommunen. Når det dessuten viste seg at det ikke ble noe videre samarbeid etter testingen skapte dette frustrasjon hos de sosiale entreprenørene. Det kan være utfordrende å finne balansen mellom ledelsens ønsker om samarbeid og tjenestenes opplevde behov for kjøp av tjenestene fra sosiale entreprenører.

Stor kommune møter liten entreprenør

En stor kommune som Bærum kan virke som en overveldende organisasjon med masse ressurser for en liten sosial entreprenør med begrensede midler. Den store organisasjonen består imidlertid av mange mindre enheter som også har begrensede midler, og den enkelte entreprenør skal ofte inn i den enkelte tjeneste. Her møter de på ulike kulturer og ulike erfaring med samarbeid med sosiale entreprenører, noe som kan være utfordrende.

Kompetanse og kunnskapsdeling

Noen hovedpunkter på hva vi har lært etter et år med samarbeidsavtalen:

  • Det er behov for tydeligere avtale med klarere forventninger mellom Bærum kommune og Ferd Sosiale Entreprenører
  • Det er kommunens behov som må danne grunnlaget for samarbeid.
  • Det er viktig å gå raskt ut med anskaffelser, det er i alles interesse.
  • Avklaring av roller innad i kommunen, slik at saksgangen blir enklest mulig.

Dette har vært et år med mye prøving og feiling og dette har vi uten tvil gitt oss økt kompetanse og kunnskap om samarbeidet med sosiale entreprenører. Avtalen og midlene som er satt av til formålet har  gjort at arbeidet er systematisert og synliggjort. Kommune + sosiale entreprenører kan absolutt bli sant.

Helga Wallin Moen og Hege Fossum , Strategi- og utviklingsenheten