Nå er det lett å teste seg for klamydia! Avdelingsleder i helsetjenester for barn- og unge Berit Kjærnet forteller om satsingen.

1 av 10 er smittet

Klamydia er i dag den mest vanlige kjønnssykdommen i Norge og den er mest utbredt hos unge under 25 år. Klamydiabakterien kan blant annet redusere evnen til å få barn både for gutter og jenter. De fleste merker ikke at de er smittet med klamydia. Derfor er en test nødvendig for å vise om du har infeksjonen eller ikke. Du skal teste deg for klamydia hvis du har:

  • Hatt ubeskyttet sex
  • Byttet partner
  • En partner som har klamydia

Brukervennlig og tidsbesparende

Helsestasjon for ungdom i Sandvika og Bekkestua hadde lange ventetider til testing for klamydia. For å redusere ventetidene innførte helsestasjonen selvtesting. Ifølge helsestasjonen er det stadig flere som kjenner til tilbudet, og som bruker selvtest.

I tillegg til å slippe kø er det raskt og enkelt med selvtest, og det er like sikkert. Noen ungdommer synes også det er mindre flaut med selvtest. Selvtest kan spare både den enkelte ungdom og samfunnet for tid og penger, og flere kan fanges opp og få behandling. Andre kommuner har også hatt positive erfaringer med selvtesting. Marianne Lomholdt, nasjonal leder for Sex & Samfund, som står for hjemmetestprosjektet i Københavns kommune uttaler følgende:

«Vi får testet en masse unge, som ikke har lyst til at gå til lægen for at tage en prøve. Og det anser vi som en kæmpesucces.»

Slik foregår selvtesten

Nå kan du selv finne ut om du er smittet. Har du testet deg før og ikke har symptomer, kan du nå komme til helsestasjonen og teste deg selv uten å snakke med helsepersonell først. Klamydiatest tas med en urinprøve for gutter og en enkel penselprøve fra skjeden for jenter. Helsestasjonen sender prøven til sykehuset og tar kontakt med de som trenger behandling. Hvis det viser seg at du er smittet, får du gratis behandling ved helsestasjon for ungdom. Fast partner må teste seg for klamydia og få behandling samtidig. Slik unngår dere å smitte hverandre igjen.

For mer informasjon, se: Sex og samfunn.

Berit Kjærnet, avdelingsleder, skolehelsetjenesten for ungdom

[1] http://www.b.dk/danmark/succes-med-klamydia-goer-det-selv-test