Politikerne i Bærum satser friskt og har avsatt 10 millioner kroner årlig til et forskning- og innovasjonsfond. To av de 10 millionene skal gå til samarbeid med sosiale entreprenører. Du har kanskje lest om sosialt entreprenørskap i Bærum på www.tanketanken.no tidligere? Kanskje gjort deg noen tanker om hvorvidt kommunal innovasjon og sosialt entreprenørskap er to sider av samme sak

Samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommunen

Samarbeid med sosiale entreprenører er én av flere innovative innfallsvinkler for å kunne tilby det innbyggerne i kommunen vår har behov for.

Det å inngå samarbeid med aktører utenfor kommunen er ikke alltid så enkelt som du skulle tro. Det kan være vanskelig å navigere seg rundt i kommunen, og det samme kan være tilfellet i en jungel av sosiale entreprenører.

Derfor har Bærum kommune inngått en spennende samarbeidsavtale med investorselskapet Ferd sosiale entreprenører. En tilsvarende avtale er ikke inngått tidligere. Hensikten er at Ferd og Bærum kommune sammen skal finne frem til tre til fem sosiale entreprenører som skal få prøve ut sine virksomheter i kommunen. Avtalen gjelder (foreløpig) for to år.

La oss snakke sammen!

8. september inviterte kommunen og Ferd til treff mellom utvalgte sosiale entreprenører og ansatte fra oppvekstsektoren. Hensikten med treffet var å skape økt forståelse for hverandres tankesett og opplevelser som et første steg for eventuelt fremtidig samarbeid.

Samtaler mellom ansatte i kommunen og sosiale entreprenører. Foto: Ragnhild Ingridsdotter Hoem

Ca. 30 engasjerte mennesker deltok på treffet og lot seg inspirere:

Å treffe sosiale entreprenører på denne måten henger sammen med fokuset vårt på å bygge innovasjonskultur – vi må være nysgjerrige, åpne og hele tiden se etter løsninger som er nye, nyttige og kan nyttiggjøres

Det er godt å få økt forståelse av hva sosialt entreprenørskap handler om, spesielt sett opp mot hva kommunen skal gjøre og ikke skal gjøre,både nå og i fremtiden

Naturlig nok genererer slike treff også noe sunn skepsis:

Skal egentlig kommunen prioritere samarbeid med sosiale entreprenører?  De er jo ofte ganske spesifikke i sine tjenester, mens en kommune skal ivareta helheten

Balansen mellom det sosiale og entreprenørskapet hos en sosial entreprenør er noen ganger vanskelig å forstå

Det som er sikkert er at når ulike «leirer» prater sammen, genereres mange tanker og refleksjoner!

Veien videre

Vi skal nå bruke all innsikt fra treffet til å lage nyttige samarbeidsarenaer mellom kommunale tjenester og sosiale entreprenører i fremtiden. Nyttige for kommunen, innbyggerne det angår og de sosiale entreprenørene.

Kirsten Viga Skretting, spesialrådgiver, strategi- og utviklingsenheten