Ås barnehage i Bærum kommune har de latt seg inspirere av Sortland kommunes arbeid med å fange opp barn som blir utsatt for vold og overgrep. De var i knivskarp konkurranse om å vinne «Stjæl med stil» prisen 2019. Tjenesteleder Karin Svendsen forteller hvordan de jobber for å forebygge og avdekke.

Fra Æ E MÆ til JEG ER MEG

Vi lot oss inspirere av Sortlandsmodellen Æ E MÆ og implementerte den i egen barnehage høsten 2018. Vi har også lagt til eget arbeid som ble utviklet gjennom LUP  og vårt arbeid har derfor gått fra Æ E MÆ til JEG ER MEG.

Vi ser at barnehagene i Bærum sliter med å fange opp barn som blir utsatt for vold og overgrep. Det er derfor viktig at vi nå endrer praksis, for å bli bedre til å hindre vold og overgrep mot våre bærumsbarn. «Det skal være vanskelig å være overgriper på Sortland», sier de. Vi ønsker at det skal være vanskelig å være overgriper i Bærum også! Målene vi jobber mot er disse:

  1. «Barna skal lære å sette grenser for egen og andres kropp».
  2. «Barna skal ha et godt forhold til egen kropp»
  3. «Barna skal ha kunnskap til å forstå og mot til å kunne si ifra om vold og overgrep.

Våge å snakke med foreldre om vanskelige ting hjemme

Vi mener at å jobbe forebyggende med vold og overgrep handler om at vi må tørre å spørre om hvordan familien har det hjemme. Vi må våge å ta  opp det som kan være vanskelig å snakke om; som for eksempel økonomi, sykdom, rus, grensesetting og etc. Vi har derfor utarbeidet nye foreldresamtaleskjema som tar for seg disse temaene.

Våge å snakke med barna om vanskelige ting hjemme

Alle ansatte har stort fokus på å snakke med barn, både i formelle og uformelle situasjoner. Vi har barnesamtaler med 4 og 5 åringene, her snakker vi om barnehagelivet og hjemmelivet til barna. Barns skal få gode erfaringer med at de voksne er interesserte i dem og lytter til det de har å fortelle. Da tror vi det kan bli lettere å også fortelle om det som er vondt og vanskelig. Personalet har lært hvordan de skal snakke med barn, og er derfor tryggere på å gå inn i en dialog med barnet når det er noe de undrer seg over.

Arbeidet gir resultater

Vi opplever at vi i mye større grad enn tidligere fanger opp familier og barn som har det vanskelig. Foreldrene forteller mer om det som oppleves som utfordrende hjemme, og vi kan veilede dem selv og/eller henvise dem til andre instanser i kommunen. Barna forteller også mer fordi de nå vet at de skal fortelle om «vondt i magen hemmeligheter» til en voksen. De lærer også hva voksne har lov til og hva de ikke har lov til å gjøre med barn.

Arbeidet har etterhvert også blitt tilpasset Bærum kommunes handlingsplan; «en barndom uten krenkelser og vold – vårt felles ansvar». Dette arbeidet kan dere lese mer om i barnehage.no.

Karin Svendsen, tjenesteleder, Ås barnehage