Tredje runde av Ledelsesutviklingsprogrammet i Innovasjon og ledelse (LUP) er godt i gang.  Som en del av Innovasjonsstrategien i Bærum kommune, er målet at alle ledergrupper skal gjennomføre programmet i løpet av 2018.

Alle skal med

Programmet består av fire samlinger med både teori og øvelser, i tillegg til mye arbeid på eget tjenestested mellom samlingene. Involvering av medarbeiderne er helt sentralt. I denne runden er det med hele 27 ledergrupper fra ulike tjenestesteder, og de skal i høst jakte på bedre og nye løsninger for brukerne sine med hvert sitt prosjekt.

Hva skal være fokus for innovasjonen?

Ås barnehage på Slependen er en av høstens deltakere.  Tjenesteleder Karin Elisabeth Svendsen og resten av ledergruppen har valgt følgende problemstilling som sitt endringsprosjekt denne høsten:

«Vårt problemområde handler om å fange opp og hjelpe familier som har utfordringer i hverdagen. Dette kan handle om både små og store utfordringer. Vi opplever at barnehagen ofte blir involvert når «krisen» allerede har rammet, som for eksempel ved samlivsbrudd, rusproblematikk eller sykdom i familien. Vi ønsker å kunne bistå familien tidligere. Vi vet at barnas familieliv i stor grad påvirker barnas barnehageliv, og noen ganger må vi vite mer for å kunne hjelpe bedre. 

 

Hva er det egentlige problemet?

LUP fokuserer sterkt på å få en god forståelse av hva som er det egentlige problemet. Deltakerne lærer, og må øve, på flere ulike metoder. Dette må til før de får lov til å tenke på løsninger. Dette er krevende.   Målet har imidlertid Karin Svendsen ganske klart:

«Vi ønsker at terskelen mellom hjemmet og barnehagen skal bli mindre enn den tradisjonelt sett har vært. Vi ønsker mer åpenhet og tillit, slik at foreldrene i større grad skal henvende seg til barnehagen når livet oppleves som vanskelig. Vi vet at vi har et stort hjelpeapparat i kommunen, men at det kan være vanskelig og ressurskrevende for familien å ta kontakt selv når man er i en vanskelig livssituasjon.  Vi ønsker å våge å bry oss mer!»

Med dette flotte utgangspunktet blir det spennende å følge med på de gode løsningene utover høsten.

Ellen Wefald, Rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten