Hvordan skape personalmøter med meningsfylt innhold for lærerne og elevenes læring? Jar skole har gjennom deltakelse i kommunens ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse jobbet for å finne svar. Avdelingsleder Bente Talåsen Boye forteller deg om hva som skjer når en ivrig ledelse sitter på hendene og aktiviserer lærerne. 

Engasjert ledergruppe søker forbedringer

Jar skole har en visjon som søker mot begeistring. Ledergruppa på Jar består av fire fremoverlente, ivrige og utålmodige ledere. Med begge hendene på rattet har vi styrt lærerne i den retningen vi mener skolen skal og bør utvikle seg – og det har gått bra! Men det betyr ikke at det ikke kan bli bedre.

I mange år har personalmøtene vært ledelsens arena. Ledelsen har bestemt temaene, planlagt innhold, organisering og arbeidsmåte, og det er som oftest også de som har forelest om de ulike temaene. Lærerne har kommet til ferdig opplegg, fått noen oppgaver og gått igjen. Noen ganger har temaer truffet godt hos lærerne, andre ganger ikke.

Personalmøtene, eller utviklingstid på «skolespråket», er skolens viktigste arena for å drive skoleutvikling. Da må tiden fylles med meningsfylt innhold!

Fra sånn vil ledergruppen ha det, til sånn vil VI ha det

Gjennom ledelsesutviklingsprogrammet lærte vi viktigheten av å finne ut hvilke behov lærerne faktisk har. Ved bruk av ulike verktøy og arbeidsmåter har ledergruppen fått økt forståelse for hva lærerne ønsker å bruke personalmøtene til, hva gir mening for dem i deres hverdag og for elevenes læring?

Det viktigste har vært å involvere lærerne. Involvering har sine utfordringer fordi det krever noe av den enkelte. Innholdet i personalmøtene blir ikke lenger servert. Det kreves at alle deltar og mener noe om hva et meningsfylt innhold skal være. Da får du et eierforhold til det som presenteres og læringsutbyttet øker.

Endret praksis

Jar skole har jevnlig stående tavlemøter der personalmøtet planlegges sammen og der lærerne tar hovedregien. Fra å komme til dekket bord og ferdig «underholdning», er det nå lærerne som planlegger og gjennomfører flere av personalmøtene.

Når klokken slår to på tirsdagen, kommer lærere og ledelse til personalmøtet og vet at VI sammen skal utvikle oss og at VI sammen har blitt enige om retningen vi skal gå. Det gir mening i vår hverdag og for Jar skole.

Bente Talåsen Boye, avdelingsleder, Jar skole