I midten av juni var det avslutningsworkshop for første gruppe som har fått tildelt midler fra kommunens ordning med interne innovasjonsmidler. Omtrent samtidig fikk andre gruppe tildelt midler. Kommunen ønsker på denne måten å støtte våre engasjerte intraprenører. Hvilke erfaringer har vi gjort oss til nå?

Interne innovasjonsmidler

Som en del av kommunens forsknings- og innovasjonsfond, ble det i 2017 satt av 2 millioner til å støtte interne innovasjonsprosjekter. Tanken var å støtte tjenestene med noen mindre beløp slik at terskelen for å utvikle og teste ut nye løsninger skulle bli lavere.

Det er nå gjennomført to tildelinger, i henholdsvis 2017 og 2018. I hver runde har det kommet rundt 30 søknader hvor av ti søknader fikk midler første året og ni fikk andre året.

Hva søkes det om?

Søknadene har stor variasjon. De kan dreie seg om innkjøp av utstyr av forskjellig slag, hjelp til å utvikle apper eller prosjekter for utvikling av tjenesten. Det er den siste gruppen som hovedsakelig støttes med midler.

Oppfølging av prosjektene

Prosjektene følges opp av kommunens utviklingsmiljø. Til nå har vi lagt oss på et opplegg med en oppstartsøkt med presentasjon av prosjektene og forventningsavklaring. Deretter møtes vi for en statussjekk etter ca. tre måneder og avrunder med en samling hvor vi igjen deler status og drøfter veien videre. Det forvente av prosjektene leverer en prosjektbeskrivelse og en skriftlig sluttrapport.

Vi spør hele tiden etter hvilke behov prosjekteierne har og hva som kan gjøres bedre. Vi har fått tilbakemelding om at en form for innføring i prosjektmetodikk kan vært nyttig, så det tenker vi å tilby gruppen som fikk midler i våres. Opplegget for oppfølging og støtte til prosjektene er ikke fastspikret og er under stadig utvikling.

Entusiastisk delingsmiljø

Erfaringene fra første «kull» viser at midlene er en god inspirasjon til å jobbe med prosjektene. Samlingene er alltid fulle av energi og engasjement. Nysgjerrigheten etter å høre om hverandres prosjekter og å dele det de selv jobber med er veldig stor.

Noen prosjekter er ferdige, andre er fortsatt under arbeid, mens noen aldri blir noe av. Det er lov å prøve og feile. Prestasjon av noen av prosjektene vil komme på bloggen utover høsten.

På bildet ser dere en engasjert gjeng som akkurat har åpnet foodtruck i Sandvika og som skal gi arbeidsplasser til personer med «høl i cv’n». Jeg lover at både kaffen og suppa er kjempegod!

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten.