Som første kommune i Norge tilbyr Bærum kommune, gjennom Senter for mestring og forebygging (SEMFO), nå programmet eMestring til personer som lider av sosialangst, panikkangst og depresjon. Senterets mange tilbud preges av lav terskel, ingen ventetid og ingen krav til henvisning.  Det skal være enkelt å få hjelp hos SEMFO. 

Hva er eMestring?

eMestring er et alternativ til tradisjonell behandling som ofte foregår ansikt til ansikt. Brukeren får i stedet veiledning av en behandler ved SEMFO over internett en gang i uken. Programmet inneholder også tekst og øvelser, som brukeren kan gjennomføre når det passer i løpet av døgnet på sin egen PC, hvor som helst. Dette er fremtidsrettet behandling med optimal tilgjengelighet!

Programmet eMestring består av ni moduler, med 9-14 ukers behandlingstid. Lurer du på hvordan en modul ser ut? Les mer her fra Helse Bergen, som også tilbyr eMestring.

Resultater fra prøveprosjektet

Prosjektet startet i 2011 og viser like gode resultater som behandling ansikt til ansikt. Emestring er også effektiviserende i den forstand at behandler kan ta imot tre ganger så mange klienter, sammenlignet med den tradisjonelle måten å behandle angst og depresjon på.

Hvem kan søke?

Er du over 18 år, bor i Bærum kommune og har rett på psykisk helsehjelp, kan du søke om å få være med på eMestring. Du trenger ingen henvisning.

Ønsker du å vite mer om eMestring i Bærum kommune? Les mer her.

Anette Lohne Krømke, avdelingsleder, SEMFO