Hva kan vi lære av våre danske venner for å videreutvikle kommunens innovasjonsarbeid? Her kommer et reisebrev fra rådgiver Ellen Wefald som sammen med kollegaer har vært i København og hentet inspirasjon.

Forrige uke var jeg så heldig å få muligheten til å besøke to inspirerende organisasjoner som driver innovasjonsarbeid på en imponerende måte.

Corporate Garage, ISS

Første stopp var hos verdens 5. største arbeidsgiver, ISS, som i 2015 ferdigstilte sitt topp moderne og imponerende hovedkontor rett på utsiden av København.  I et lokale rett i nærheten, geografisk sett, men følelsesmessig sett i en helt annen verden, ligger bedriftens «Corporate Innovation Garage». Der hovedkontoret utstråler perfeksjon og tekniske finesser, er stemningen en helt annen i «garasjen» hvor man får følelsen av uferdighet, kreativitet og utforsking. Stemningen ga umiddelbart lave skuldre, lyst og interesse til å skape noe, – her var det godt å være!

Fristilt fra organisasjon og hierarki

I «garasjen» samles alle på lik linje, uavhengig av stilling og årslønn, noe som dette slipsstativet ved inngangsdøra tydelig signaliserer. Av med slipset og på med arbeidsskjorta!

«Garasjen» er en autonom enhet som driver og beslutter alle sine innovasjonsprosjekter helt uavhengig av hovedkontoret. Til å drive stedet er det fem faste ansatte med ulik bakgrunn som kobler sammen ansatte, kunder, eksperter og til og med konkurrenter for å finne smarte og nye måter for å møte en fremtid hvor robotene snart tar over de tradisjonelle oppgavene ISS driver med.

Målet er å skape mange ideer her i «garasjen», vi kaller det «popcorn hjerner! Leder av «garasjen»

Innovationshuset i København kommune

Neste besøk gikk til «Innovationshuset» i København kommune. Huset ligger på bakkeplan med glassfasade midt i København sentrum, og er på den måten tilrettelagt for å få kontakt med innbyggere og omvendt.

Innovasjonshuset er organisert under en egen innovasjonsdirektør. Prosjektene går på tvers av kommunale sektorer, men her godkjennes prosjektene av en egen styringsgruppe for å sikre forankring i ledelsen.

Vi er gode på å finne frem til utfordringer og behov, men for å finne gode løsninger må vi ha hjelp av de som er best til  det. Ansatt, Innovationshuset

Tilgjengelighet og samskaping

Prosjektene som skapes og drives her er korte og intensive, og skal løses i samarbeid på tvers av sektorer. I tillegg er det et tydelig fokus på å få med det private næringslivet, det offentlig klarer ikke å løse fremtidens utfordringer alene! Utenom de fem faste ansatte er det til enhver tid ti såkalte «innovasjonspartnere» hentet inn fra ulike miljøer ute i tjenestene. De er inne i seks måneder av gangen, to dager i uken. I løpet av den tiden bidrar de med sin fagkompetanse, før de trekker seg tilbake til egen arbeidsplass som gode innovasjonsambassadører med nyervervet kompetanse. Innovationshuset opplever stor pågang av potensielle oppdrag og har erfart at denne måten å jobbe strukturert på virkelig bidrar til å løse komplekse utfordringer.

Rom for innovasjon

Besøket i København har vist oss at arealer for samskaping og utforming av disse kan være et kraftfullt virkemiddel i innovasjonsarbeidet. Innovasjon oppstår imidlertid ikke av seg selv, for og lykkes vil det alltid kreve tøff satsing, tydelig organisering og riktig kompetanse!

Ellen Wefald, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten