Bærum kommune vært på studietur til Hamar kommune for å få inspirasjon og lære av andre. Kommunen har jobbet frem en overordnet strategi for langsiktig utvikling av Hamar. De er også aktive i interkommunalt samarbeid og næringslivssamarbeid, og har også etablert en Bylab.

Hamar mot 2030 – fra klassisk plan til overordnet strategi

Hamar kommune fikk ny rådmann og ny politisk posisjon etter kommunevalget i 2015. Rådmannen fremhevet tidlig behovet for en mer offensiv plan som var tydelig forankret både politisk og i administrasjonen. Det var lite sammenheng mellom kommunens planer, og mellom samfunnsdelen og handlingsplanen. Det var behov for å rydde pulten og tenke nytt.

«Vi er litt for fornøyde med oss selv, og litt for mye baseres på gammel vane.»
Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann

Resultatet ble en overordnet strategi for Hamar kommune mot 2030. Nøkkelen for å få til en enkel og overordnet strategi ligger i de tydelige rammene som ble gitt for arbeidet. Det skulle utformes en ny visjon som skulle være særegen for Hamar, og enkle overordnede mål som skulle favne hele kommunen. Strukturen i dokumentet ble bygget opp rundt «hvor er vi?», «hvor vil vi?», og «hvordan kommer vi dit».

Hamar fikk ekstern hjelp til å lage fremtidsscenarier, ny visjon og fikk «klar språk»-midler til prosjektet. Gjennom hele prosessen ble det gjennomført bred medvirkning, noe som gav politikerne trygghet på at det de har valgt å fokusere på for å utvikle Hamar er noe også kommunens innbyggere er opptatt av.

Bylab – en arena for å skape en god by sammen

For å kunne invitere flere med på samtalen om hvordan de skal gjøre Hamar til en enda bedre by for alle, har de opprettet Bylab midt i Hamar sentrum. Bylaben er et sted for utvikling og kunnskap, informasjon og medvirkning, og en møteplass og arena for diskusjoner og arrangementer.

Lokalet er utformet for å være åpent, nøytralt, transparent og tilgjengelig. Sentral plassering i bybildet og store vindusflater bidrar til dette. I tillegg har de brukt norsk design til å møblere lokalet.

Hamar kommune låner bort lokalet til brukere og aktører. Dette er litt av kommunens bidrag til aktørene og kommunens rolle som byutvikler. Blant brukerne av Bylab er arealplan og kultur, Ungdomsrådet, Trepartssamarbeidet, KS, BaneNOR, Nordic Towns, Dark Arkitekter, Co Urban og Sykkelnettverket.

Hamarregionen Utvikling – Rom for å skape

Hamarregionen24

Vi fikk også høre om Hamarregionen Utvikling (HRU). Dette er et interkommunalt næringsutviklingsorgan opprettet i et samarbeid mellom Hamar, Stange og Løten kommuner. HRU skal fremme samarbeid mellom lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen. Fokuset er rettet mot teknologiutvikling og digitalisering, og hvordan dette kan bidra i morgendagens arbeidsplasser.

Et av prosjektene Hamar nå samarbeider med EON Reality om, er bruk av AR og VR-teknologi i byplanlegging. Ved bruk av AR-teknologi legges virtuell data oppå reelle bilder. På denne måten kan man for eksempel stå i bybildet og se hvordan et planlagt bygg og fasader vil se ut gjennom smarttelefon eller nettbrett.

Vi takker for en inspirerende og lærerik dag, og gleder oss til å følge dere videre og se hvordan arbeidet fortsetter!

Ingrid Elfstedt Glendrange, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten