I Bærum kommune gjennomfører vi store og små innovasjonsprosjekter, vi deler og inspirerer hverandre. I denne ukens blogginnlegg deler vi innovative tanker og løsninger fra utenfor vår kommune.  Vi vil bli utfordret til å tenke nytt, bli inspirert av å se hva andre gjør og lære hvordan ting kan gjøres på en annen måte.

I Oslo har lokale entreprenører startet Folk, som skal være en arbeidsplass og arena for medlemmer med unik nøkkelkompetanse. De skal møtes og utvikle selskaper og produkter sammen, og fundamentet for det som gjøres hos Folk er FNs 17 bærekraftsmål. Blant deltakerne er representanter fra Oslo kommune, gründere, næringslivsledere og innovasjonseksperter. Problemer som skal jobbes med hos Folk er blant annet:

  • Bilkø i byen
  • Utenforskap blant ungdom i Groruddalen
  • Depresjoner blant Oslo-ungdom
  • Mangel på digitale ferdigheter blant Oslo-elever
  • Plast i Oslofjorden

Les mer om Folk her.

Telenor har åpnet et eget testlab for IoT (tingenes internett) hvor mulighetene ved at tingene rundt oss kobles sammen via internett skal utforskes, testes og piloteres. Laben er etablert som del av Telenors satsing for å bidra til Norges digitale fremtid, styrke konkurranseevnen, stimulere til økt innovasjon og nye kompetanser.

Les mer om Telenors Innovasjonshub her.

Norges Forskningsråd har lagt frem sin nye strategi for innovasjon i offentlig sektor. I strategien fokuseres det på at det er stor variasjon i innovasjonsinnsatsen i offentlig sektor og at derfor mp o ffentlig sektors innovasjonskunnskap og innovasjonsevne må styrkes ved at kunnskapsmiljø og innovasjonsaktører må spille bedre sammen.

Les hele strategien her.

Oslo kommune åpner opp og etterspør DUFer (Digitale Unge Folk) for å hjelpe VVKer (Vanlig, Voksne Kommuneledere) med å digitalisere arbeidshverdagen i et omvendt mentorprogram.

Se en film om hvordan DUFere kan hjelpe VVKer her.

Ine Skarrud, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten