«Vi liker ikke å få endringer tredd nedover hodet på oss», sier mange medarbeidere. Nei, det er forståelig. Men hvordan skal endringene da komme dersom medarbeiderne ikke ser behovet, men behovet er til stede?

Tenke nytt for å få mest mulig ut av tilbudet

Helsestasjonen for barn fra 0-5 år hadde et ønske om å utvikle og forbedre tjenestene sine, og også få sjekket ut om dagens helsestasjontilbud er i tråd med brukernes forventninger og behov. I en tid med stadig strammere rammer, blir det viktigere og viktigere å kunne tenke nytt for å få mest mulig ut av tilbudet. Det gjelder å ruste seg for fremtiden!

Men hvordan gjøre de riktige tingene for brukerne av helsestasjonen?

Fokusgrupper for innsikt

For å finne ut hva foreldrene anser som det viktigste helsestasjonen kan bidra med i barnets første leveår, valgte helsesøstrene å teste ut metoden «fokusgrupper». Metoden går ut på at deltakerne, i dette tilfellet foreldre, sitter i en ring og samtaler om ulike åpne tema knyttet til helsestasjonen. Helsesøstrene sitter i en ring på utsiden av foreldrene, og får ikke lov til å delta i samtalen, – kun lytte.

Til tross for stor grad av brukerkontakt i hverdagen, opplevde helsesøstrene metoden som svært nyttig. Å bare få lytte, uten mulighet til å oppklare eller korrigere foreldrenes synspunkter, gjorde det lettere for helsesøstrene å ta brukernes fokus og forstå behovene.

 «Vi måtte lytte på en annen måte enn vi vanligvis gjør, ofte er vi så opptatt av å finne et faglig godt svar at vi kanskje ikke lytter godt nok».

«En aha opplevelse å høre det så direkte, ofte tror vi at vi kjenner til brukerens behov».

Fokusgrupper som metode kan derfor anbefales på det sterkeste, – en effektiv måte å skaffe god innsikt som kan omsettes til gode løsninger for brukerne våre!

Ellen Wefald, Strategi- og utvikling