Belset skole deltok på kommunens ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse våren 2017. Fokuset havnet etter hvert på elevenes motivasjon og opplevd relevans av skolen for ungdommens hverdag. Dette var punkter der skolen ikke skåret tilfredsstillende på elevundersøkelsen og det er også punkter som er viktige for elevenes prestasjoner. Derfor valgte skolen å starte med valgfaget «Innsats for andre» (IFA) på 9. trinn høsten 2017. Rektor Even Nedberg forteller deg om engasjerte elever og resultater over all forventning! 

Valgfag for økt motivasjon

Valgfaget «Innsats for andre» er ett av 15 forskjellige valgfag skoler kan tilby for å øke motivasjon i grunnskolen. Målet med IFA er å gi elevene innsikt i frivillig og holdningsskapende arbeid og at de skal oppleve en meningsfylt og samfunnsnyttig skolehverdag.

God elevdriv

Elevene er i stor grad selvdrevne og former sine egne oppgaver. Å se at skolearbeidet er meningsfylt og nyttig for mennesker utenfor skolebygget øker elevenes trivsel og motivasjon for alt skolearbeid og de opplever en relevant skolehverdag. For skolen er det en vinn-vinn situasjon der elevene har det bedre og Belset skolen viser seg frem fra sin beste side.

Jeg er svært stolt over elevene og lærerne ved skolen. Siden oppstarten i august har elevene prestert over all forventning -Even Nedberg

Her er noen eksempler på hva elevene har fått til:

  • Aktivitetsdag for brukere av Jernbaneveien boliger. De har lagt opp til et  program med mange forskjellige aktiviteter (håndball, sisten, haien kommer osv.), og tenker å runde av kvelden med et lite måltid i fellesskap
  • Besøk på Belset omsorgsbolig. Har arrangert en filmkveld og gjennomført quiz. Tanken er å fortsette å lage slike opplegg sammen med de eldre en til to ganger i måneden framover
  • Kakelotteri for å samle inn penger som skal brukes til å kjøpe julegaver til barn som utdeles ved fattighuset i Oslo eller til barn på asylmottak
  • Avtale med Dikemark asylmottak om at noen elever skal være med på juleverkstedet deres
  • Har i samarbeid med Bærum Røde Kors arrangert Halloweenfest for ”BRK Jentekveld i Bærum”
  • Arrangert dodgeballturnering for 5.- 7. trinn på Bryn skole
  • Trinn på Bryn og Gullhaug er invitert på gløgg i forbindelse med adventstiden

 

Hva sier elevene selv?

Elise Hove Øverli, Caroline Juul, Hedda Johnsen Valaker, Julia Kaviha Kuganathan, Sara Tijanic og Marte Øvergaard har valgfaget IFA og forteller mer om deres opplevelse:

 Det er også gøy å bruke kreativiteten vår på en annen måte enn å skrive og tegne. Vi får bruke tiden vår på andre og ikke bare på oss selv. Det vi også liker med IFA-faget er at vi lærer mye om mennesker og planlegging, vi får mange nye erfaringer og vi blir kjent med nye folk.

Frihet er en stor del av faget. Det at vi får bestemme selv hva vi vil gjøre og hvilken målgruppe vi vil finne på noe med, gjør arbeidet vårt mye mer befriende og morsomt. Dette valgfaget inspirerer oss til å fortsette med frivillig arbeid. Vi kan bidra til et godt nærmiljø og vi kan se tilbake på alt det gode vi gjorde for andre i løpet av 9.klasse.

Vi har lært at det er mange forskjellige mennesker i samfunnet som liker forskjellige ting som trenger forskjellig mengde oppmerksomhet. Vi har også funnet ut at det ikke er vanskelig å hjelpe andre og man trenger egentlig ganske få midler for å ha det gøy sammen.

Even Nedberg, rektor, Belset skole