Bærum kommune står ovenfor krevende utfordringer i dag og i fremtiden. Med årlige innkjøp på om lag 2,3 milliarder kroner er kommunens anskaffelser et viktig verktøy for å omforme utfordringer til muligheter.

Kommunen har siden 2012 deltatt i Nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av KS og NHO for å få økt kompetanse om innovative offentlige anskaffelser. Anskaffelsessjef Heidi Elise Rygg forteller deg hvordan innovative anskaffelser skaper morgendagens løsninger!  

Hva er en innovativ anskaffelse?

Innovasjon handler om å tenke nytt – tenke utenfor boksen – løse en utfordring eller et problem ved å se på det med nye øyne. Innovasjon er både ny kunnskap og nye kombinasjoner av kjent kunnskap. Innovative anskaffelser kan derfor handle om å etterspørre:

  • De nyeste produkter eller tjenester som er tilgjengelig på markedet
  • Produkter eller tjenester som innebærer en videreutvikling eller optimalisering av eksisterende løsninger
  • Helt nye produkter eller tjenester som krever forskning og utvikling
  • Produkter eller tjenester som er utviklet til bruk innenfor én sektor/ett marked til bruk i en ny sektor/et nytt marked
  • Produkter eller tjenester fra flere leverandører som samlet sett gir et nytt produkt eller en ny tjeneste

Det viktigste er hvordan

Innovative anskaffelser er først og fremst en metode som handler om å tenke nytt i planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Tradisjonelle anskaffelsesprosesser er som regel lukkede. Innovative anskaffelsesprosesser baseres på åpenhet, både med brukere og markedet. Brukerne deltar aktivt i vurdering av behov.

I innovative anskaffelser er det behovet som beskrives, ikke løsningen. Gjennom tett dialog med markedet om behovene som skal dekkes, stimuleres leverandørene til å utvikle nye og bedre løsningsforslag. Slikt blir det innovasjon av!

Den innovative anskaffelsesprosessen

Prosessen for innovative anskaffelser kan deles opp i fem faser:

  1. Behovsvurdering
  2. Planlegging og organisering
  3. Dialog med markedet
  4. Gjennomføring av konkurranse
  5. Oppfølging og evaluering

Er du nysgjerrig på hva en innovativ anskaffelse kan resultere i? Les forrige ukes blogginnlegg om kommunens satsing på netthandel her.

Heidi Elise Rygg, anskaffelsessjef, anskaffelsesenheten