Vi er utrolig stolte over at Bærum kommune vant årets Innovasjonspris i sterk konkurranse med Bergen og Sarpsborg. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.

Hvorfor vant vi denne prisen?

Fra ord til handling – mangfold av tiltak mot felles mål

I 2014 vedtok politikerne en Innovasjonsstrategi «På vei mot morgendagens løsninger», revidert i 2016. Hovedmålet er hårete: «Bærum kommune har etablert en synlig innovasjonskultur innen 2017». For å understøtte hovedmålet har vi seks delmål:

  1. Bygge og delta i interne og eksterne delingsarenaer som øker innovativ kompetanse
  2. Styrke innovasjonsledelsen i politiske organer og i linjeorganisasjonen
  3. Øke bruker- og innbyggermedvirkningen i kommunens innovasjonsarbeid
  4. Organisasjonen styrker innovasjonskompetansen gjennom bruk av innovasjonsverktøy i utviklingen av tjenestene
  5. Måle verdi/merverdi av gjennomførte innovasjoner
  6. Innovasjonsstrategien omsettes til tiltak som konkretiseres i handlingsprogrammet og linjeledelsens lederavtaler

For hvert delmål settes det i gang ulike tiltak. En strategi er ingen innovasjon, men den skaper en struktur som gjør at vi jobber systematisk mot felles mål og sikrer at vi går fra ord til handling.

På vei mot innovasjonskultur 2017

Det er denne systematiske tilnærmingen som gjorde at Bærum kommune fikk prisen dette året. I tillegg kommer de flott eksemplene som fremkom i søknaden, Smartmat, Digital skolehverdag og sist men ikke minst Personalkantinen i Kommunegården som vant kommunens egen Innovasjonspris i 2015.

Stolte medarbeidere i personalkantinen i Kommunegården.

Her er noen flere eksempler på hvordan vi jobber for å få til en Innovasjonskultur i 2017:

Bloggen du leser nå, Tanketanken.no, er et tiltak for å spre innovasjonene i kommunen. Det gjelder å dele alt som skjer både internt og eksternt!

I august 2015 startet første kull på ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse. Alle ledergrupper skal gjennomføre dette programmet. Her lærer de innovasjonsteknikker samtidig som det er en intern delingsarena på tvers av programområdene.

Ideutvikling LUP

Det er behov for å systematisere kommunens arbeid med innbyggerdialog, både involvering og medvirkning. Det skal utvikles et «Veikart for innbyggerdialog og medvirkning» som skal hjelpe politikere og medarbeidere til å ta i bruk innbyggernes ressurser i utvikling av kommunens tjenester.

Politikerne er sentrale i arbeidet med innovasjon i kommunen. For å styrke innovasjonsledelsen i politiske organer deltar Bærum kommune i et forskningsprosjekt ledet av Høgskolen i Lillehammer.

Gratulerer til alle sammen, det er bare å fortsette den gode jobbingen, det er langt igjen!

Odd Landsverk og Kirsten Viga Skretting, spesialrådgivere i Strategi- og utviklingsenheten