For å nå kommunens målsetting om å etablere innovasjonskultur, skal alle tjenesteledere med sine ledergrupper gjennomføre kommunens eget Ledelsesutviklingsprogram (LUP).  Denne uken var det Rådmannen selv og hans ledergruppe sin tur.

Rådmann Erik Kjeldstadli har lenge ønsket å delta på LUP med sin ledergruppe. Både for å få innsikt i, og forståelse for hva deltakerne lærer og erfarer, samt for å lære seg nyttige metoder til bruk i eget arbeid. Et utrolig godt signal fra vår øverste leder. Dette er å «walk the talk», som det heter på godt norsk!

En hektisk og lærerik dag

Løsningen ble «mini LUP», en dag hvor vi gjennomgikk LUP i kortversjon på Wøyen gård. Her var målet at ledergruppen selv skulle få kjenne på opplevelsen og få erfaringer med hva deres egne tjenesteledere går gjennom i sine reiser på LUP.

Utrolig nyttig å få detaljert kunnskap om hva de lærer på LUP, det gir oss innsikt på en helt unik måte. Sitat deltaker

Opplegget var likt som i det ordinære LUP programmet, med  hovedvekt på innsikt- og behovsfasen. For å sikre et best mulig utbytte av dagen og opplæring i metodene, jobbet ledergruppen med en konkret problemstilling: «Hvordan kan vi realisere gevinster av innovasjoner og sikre reell spredning av det vi gjør som er bra – internt og på tvers av sektorer?»

Metoder for innsikt

Metoden «brukerreise» ble gjennomført i god stil, og ga lederne nyttig innsikt basert på en case om en tjenesteleders hverdag i skvisen mellom hektisk drift og krav til innovasjonsarbeid. Neste innsiktsmetode, «5 x hvorfor», ble brukt for å finne årsaker til at vi per i dag har et potensiale både i realisering og deling av innovasjoner.

Fra innsikt til idéer

Ideer ble etter hvert produsert og presentert for hverandre, og resultatet ble både spenstige idéer og mer tradisjonelle løsninger på problemstillingen. Dagen ga dermed en vinn- vinn effekt med verdifull innsikt for ledergruppen og konkrete innspill til vår videre innovasjonssatsning!

Vi takker for en flott dag på Wøyen gård!

LUP teamet i Strategi- og utvikling/HR ved rådgiver Ellen Wefald