Bærum kommune har i sin innovasjonsstrategi sagt at det skal «etableres en synlig innovasjonskultur innen 2017». Er Bærum på rett vei og hvordan måles en innovasjonskultur? Gøran Svedsæter, rådgiver ved Strategi- og utviklingsenheten, forteller mer om dette.

Synlig innovasjonskultur?

For å måle effekten av kommunens innovasjonsarbeid har vi tatt i bruk et innovasjonsbarometer. Samtlige tjenesteledere og avdelingsledere i kommunen er spurt om å gi sin vurdering om kommunens innovasjonskultur.

Vårt barometer bygger delvis på den danske Innovationstesten som er utviklet av Center for offentlig innovation. De syns at evalueringen av vårt innovasjonsarbeid er meget spennende.

 ”God fornøjelse med undersøgelsen! Vi gleder oss til deres resultater og  god arbejdslyst!”

På vei mot morgendagens løsninger

 Bærum kommune vedtok sin innovasjonsstrategi i 2014. En bærende bjelke i strategien er at «Bærum kommune har etablert en synlig innovasjonskultur innen 2017.»

Da strategien ble vedtatt var det flere som lurte på hva innovasjon var for noe og hvilke resultater strategien og innovasjonsarbeidet skulle føre til. Godt motiverte og entusiastiske medarbeidere dro ut i feltet for å realisere strategien og nå kan vi fastslå at arbeidet har nyttet.

Det har nå gått 2 år siden strategien ble vedtatt og mye har skjedd. Vi har blant annet etablert et lederutviklingsprogram med fokus på innovasjon, gjennomført lokale innovasjonstiltak og ikke minst fått innovasjonsprisen i 2016.

Hva fant vi?

Allerede etter 2 år syns 90 % av de spurte at Bærum kommune har eller nesten har etablert en synlig innovasjonskultur. I tillegg opplever halvparten at innovasjonsstrategien er godt forankret i vår organisasjon.

Videre fremkommer det at 9 av 10 ledere siden 2014 har vært med på å gjennomføre  innovasjonstiltak. Disse har blant annet medført forbedret tjenestekvalitet, bedre medarbeidertilfredshet, større grad av innovativ ledelse og ikke minst at brukere og innbyggere har fått større innflytelse på kommunens tjenestetilbud.

Medarbeiderne i Bærum kommune kan være stolte av de resultatene vi har oppnådd. Nå gjelder det å fortsette det spennende innovasjonsarbeidet. Lykke til, til oss alle!

Gøran Svedsæter, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten