Med en helt ny hverdag, hjemmekontor og nye oppgaver trenger også vi som jobber med innovasjon å tenke nytt på måten vi jobber på. Dette er ikke unikt for oss i Norge. Sjeldent har vel verden vært så til de grader i samme båt. Men hvordan kan vi sikre at læringen og de positive endringene blir et grunnlag for innovasjon? Dette var noen av temaene som ble diskutert med kollegaer fra to danske kommuner en aprilettermiddag.

Samarbeid på tvers av landegrenser

På møtet samlet Aarhus, Gentofte og Bærum kommune seg for virtuell brainstorming og kompetansedeling. Sammen skulle vi diskutere hvordan vi som innovasjonskonsulenter kan understøtte, hjelpe og samarbeide med våre organisasjoner i en tid med helt nye behov.

En ting er sikkert; Vi lærer ekstremt mye for tiden. Kommunene har måttet endre måten vi leverer tjenestene på. Vi samhandler på nye måter og møter blir mer effektive. Samtidig blir savnet og viktigheten av å samle mennesker i samme rom mer tydelig. Danskene har allerede begynt innsamlingen av lærdom og innovasjoner som har poppet frem som resultat av denne situasjonen. Og vi i Bærum jobber med å gjøre det samme fremover. Noen eksempler vil kanskje også komme her på bloggen.

Kan korona være en nyttig begrensning i utviklingen av tjenester?

Det er en velkjent sak at for å få til innovasjon kan det være lurt å ha noen begrensninger. Koronasituasjonen har naturlig gitt oss noen begrensninger som kan være rammer for nye løsninger. Vi diskuterte om dette også være noen av designprinsippene vi utvikler tjenestene våre ut fra nå. Hvilke nye løsninger kan komme ut fra det at du ikke kan møtes fysisk? Det er ingen tvil om at covid-19 har ledet til nye løsninger, bare ta en titt her

Utfordingen med å jobbe i det virtuelle rommet

Mye av vårt arbeid er basert på vår evne til å få til gode prosesser med mennesker som den viktigste ressursen. Selv om det ikke er optimalt å ikke møtes fysisk og de digitale plattformene har sine begrensninger, er det likevel store muligheter for å få til gode prosesser selv om vi ikke sitter sammen. Erfaringsutveksling med hvordan man praktisk løser digitale workshops, evne til å opprettholde og generelt gode tips ble utvekslet. Spennende!

Alt i alt var dette et veldig inspirerende og nyttig møte. Mange gode idéer fra danskene, og nyttige diskusjoner gjør at vi gleder oss til videre samarbeid på tvers av landegrensene.

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi-og utviklingsenheten