Tjenesteleder og avdelingsleder ved Emma Hjorth boliger forteller hvordan de gikk fra skepsis til engasjement, fra frustrasjon til lettelse og fra stort til smått da de deltok på Ledelsesutviklingsprogrammet for innovasjon (LUP). De deler også at selv i en virksomhet med turnus er det mulig å involvere medarbeiderne på en god måte.

Trenger ikke å være verdensmestere

Pålagte kurs er sjelden inspirerende. Samtidig kan vi ikke vente på det riktige tidspunktet for å delta, det passer aldri, det vil alltid være et stort arbeidspress i miljøarbeidertjenesten.

I begynnelsen av kurset var det ikke gøy!  Men så spurte vi om hjelp fra veilederne. Da løsnet ting, vi slappet av og jobben ble ordentlig gøy. Vi dro på tur til Rud/Vøyenenga boliger og ble skikkelig inspirert. Innovasjon skal være nødvendig og naturlig, ikke noe truende og fremmed. I begynnelsen tenkte vi for stort. Da vi begynte å tenke smått – da kom vi i gang.

«Vi forsto at vi ikke trenger å være verdensmestere. Tenk lavterskel, så får du til ganske mye»
Torill Killi, tjenesteleder

Kultur for felles ansvar i ledergruppa

I ledergruppen har vi kultur for å ta felles ansvar for hele tjenestestedet. Vi deler gleder og problemer. Denne kulturen har blitt enda sterkere i løpet av LUP. Vi i ledergruppen inspirerer hverandre. Vi sitter igjen med mye nyttig i et langsiktig perspektiv og til høsten vil vi teste ut mange ideer.

Volleyballturnering på Emma Hjorth

Felles forståelse for at innovasjon er viktig

For oss er det et poeng at alle medarbeiderne skal forstå at innovasjon er viktig og nødvendig. Og faktisk ganske gøy.

Vi ser at fremtiden byr på en rekke utfordringer. For å kunne møte disse er det viktig at vi som tjenestested står samlet, møtes på forskjellige arenaer og har det gøy sammen. Det gjør det lettere å få med medarbeiderne på det mer alvorlige.

For oss som jobber i turnus tar forankring hos medarbeiderne litt lengre tid.  Men slik må det bare være for at alle medarbeiderne skal involveres på en god måte.

«Det vi lærte på LUP har blitt en naturlig del av hvordan vi skal jobbe i fremtiden»
tjenesteleder Torill Killi.

 

Torill Killi, tjenesteleder og Lars Markhus, avdelingsleder, Emma Hjorth boliger.