Hva er den beste omsorgen for personer med demens? Hvordan kan vi bygge for fremtidens demensomsorg? Prosjektleder Trude Schei forteller her om arbeidet med utviklingen og etableringen av det som skal bli et godt og fremtidsrettet tilbud til eldre med demens. Tilbudet kalles foreløpig «Demenslandsby» og skal stå ferdig i 2020.

Ideen om en landsby

Nederland har allerede etablert en landsby for personer med demens. Bærum kommune henter inspirasjon blant annet derifra, men i vår kommune må tilbudet tilpasses vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Ideen er at beboerne, innenfor et trygt og avgrenset område bygget som en hyggelig landsby, skal kunne fortsette å leve sine liv slik de er vant til fra tidligere. Som andre landsbyer skal denne inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser.

Innovativ tilnærming

Leverandør av bygget et nå valgt. Men hva som skal fylle landsbyen er ennå ikke klarlagt. Her har Bærum kommune valgt en innovativ tilnærming. Hvordan ønsker Bærums innbyggere at et slikt tilbud skal utformes? Hva sier personer med demens selv, hvilke behov har de pårørende? Hva skjer allerede av interessante tiltak i og utenfor kommunen som vi kan lære av? På hvilken måte kan sosiale entreprenører, frivillige og andre tjenester i kommunen bidra til å tilrettelegge for et godt sted å være? Hva vil kreves av ledelse og ansatte som jobber på et slikt sted? Foreløpig har vi mange spørsmål og få svar.

Forskning?

Som en del av kommunens etablering av Forsknings- og innovasjonsfond, er det igangsatt et arbeid for å få til et samarbeid med forskningsmiljø slik at de kan forske med oss i denne prosessen. En lang prosess ligger foran alle involvert for å få dette til. Med en innovativ tilnærming skal vi sammen finne gode løsninger for fremtidens demensomsorg.

Har du ideer til hva som skal til for å skape et godt sted å være for personer med demens? Legg gjerne igjen en kommentar.

Trude Schei, prosjektleder, Pleie og omsorg