Fra sitt rådmannskontor i Øvre Eiker retter Trude Andresen blikket mot det hun kaller en kompetent storesøster, og gir oss perspektiver fra en venn. Trude Andresen kjenner Bærum kommune fra sin tid som pioner i Fornebuutviklingen, som direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, og nå som rådmann i Øvre Eiker kommune.

Øvre Eiker er en kommune som alltid har vært fremoverlent. Alltid prosjekter på gang. Alltid i samspill med frivilligheten og innbyggerne. Lokale helter med fokus på tilhørighet og matkvalitet produserer Ekte Eiker-produktene. Kommunen har fått til mye, både på egne ben, og sammen med andre. Bærum kommune er én av Øvre Eikers samarbeidspartnere.

En engasjert kommune med sultne medarbeidere 

For et drøyt halvår siden satt jeg i ledelsen i KS – kommunesektorens organisasjon. Derfra så jeg store og små kommuner, mange med like behov og muligheter – og noen ulikheter.

Noen kommuner engasjerer seg alltid i mer enn bare egen tjenesteproduksjon. De melder seg på nasjonalt, vil bidra, vil påvirke, vil utvikle. Det er ikke avhengig av kommunestørrelse, både små og store kommuner gjør dette. Det er avhengig av folka som jobber der. Bærum er en av disse kommunene. Og fra KS var dette tydelig. Bærum var en av de kommunene som var med på det meste. Hadde mange sultne medarbeidere. Folk som vil mye. Folk som har mye å bidra med. Og Bærum får det til.

Reis ut, inviter inn – og lær av hverandre

For ti år siden hadde jeg kontor i Kommunegården i Sandvika. Jeg jobbet med Fornebuutviklingen, og var en del av den kulturen jeg nå har beskrevet.

Jeg har lært noe i alle jobber jeg har hatt. Ikke minst lærer jeg noe nytt hver dag som rådmann i Øvre Eiker. I Bærum lærte jeg mye om å tørre noe nytt. Å reise ut og lære av andre. Å omsette det til lokal praksis. Å være visjonær, men samtidig måtte konkretisere.

Bærum er en stor kommune. En motor i utviklingen av nye løsninger i kommune-Norge. Men Bærum må også samarbeide, og har selvsagt noe å lære av oss andre. Kompetente folk finnes mange steder, også på mindre steder der det er litt lengre mellom cafeene, men kanskje kortere avstand mellom folk.

Bærum kommune er som den ressurssterke storesøsteren. Hun må tenke som Pippi:

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill – Pippi Langstrømpe

By på deg selv, Bærum. Det trenger kommune-Norge.

Trude Andresen, rådmann, Øvre Eiker kommune