Tanketanken har i tidligere innlegg skrevet om at kommunen ønsket å etablere et innbyggerpanel for å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid. Nå er panelet på plass  med 407 deltakere og er testet ut i to ulike sammenhenger.

Bærum kommune har bygget opp et elektronisk innbyggerpanel. Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik at innbyggernes synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper et innbyggerpanel vil gi innbyggerne bedre mulighet for å kunne komme med sine meninger og gi innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte. Et innbyggerpanel vil også være et viktig bidra til kommunens utvikling.

Vi har allerede benyttet panelet ved to anledninger:

«Min side»

I juni inviterte vi panelet til å brukerteste «Min side». «Min side» skal gi alle som bor i Bærum kommune enkel tilgang til tjenester og informasjon. Når første versjon av Min side er på lufta fra og med 1. oktober, kan man logge seg inn og få tilgang til tjenester og relevant informasjon om sitt forhold til kommunen.

39 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe kommunen med å teste siden før publisering. 20 ble invitert til å delta i 2 workshoper. I workshopene fikk kommunen utrolig mange gode innspill og råd som var meget nyttige i arbeidet med å utvikle siden videre.

Kommunens internettsider

I begynnelsen av september sendte vi ut en undersøkelse om kommunens internettsider til alle paneldeltakerne. Kommunen hadde og har et behov for forbedre nettsidene og inviterte innbyggerpanelet til å dele sine erfaringer. 185 svarte på undersøkelsen. Omfattende tilbakemeldinger fra panelet vil bli benyttet i det kontinuerlige forbedringsarbeid av nettsidene.

Mer om innbyggerpanelet

Du kan lese mer om undersøkelser og arbeid panelet blir invitert til å delta i på nettsiden til innbyggerpanelet.  Har du lyst til å delta i panelet kan du også melde deg inn her. Eneste krav til deltakelse er at du bor i Bærum og er over 15 år.

Neste henvendelse til innbyggerpanelet vil handle om klimaklok kommune og skal etter planen komme i løpet av oktober 2019.

Odd Landsverk, Strategi- og utviklingsenheten