«Bærum kommune trenger innbyggernes hjelp til å bli bedre. Derfor oppretter vi et innbyggerpanel og lurer på om du kunne tenke deg å delta». (sitat: Erik Kjeldstadli, Rådmann)

Vi ønsker også å benytte panelet til nye former for innbyggersamarbeid.  Innbyggerpanelet er elektronisk. Det vil si at kommunen sender ut elektroniske spørreundersøkelser for å få innspill til aktuelle problemstillinger. Innbyggerpanelmøter er for eksempel noe vi ønsker å prøve ut. Her vil et utvalg av panelet inviteres til å drøfte konkrete tiltak som kan forbedre og utvikle bomiljøer/lokalsamfunn i kommunen, diskutere nye og framtidsrettede tjenester eller delta og utvikle løsninger på samfunnsfloker.

Rekruttering av deltakere til panelet

Innbyggerpanelet har nå cirka 95 deltakere. Målet er å rekruttere et representativt utvalg på mellom 500 og 600, med hensyn til kjønn, alder og bosted i kommunen. Det eneste kravet for å melde seg inn i panelet er at du er over 15 år og bosatt i Bærum.

 «Vi trenger et bredt sammensatt panel og håper at også de som vanligvis ikke deler sine erfaringer og synspunkter i organiserte sammenhenger, på folkemøter eller FAU-møter, vil delta». Sitat: Erik Kjeldstadli, Rådmann

Bruk av panelet

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/innbyggerpanel/ kan du melde deg inn som paneldeltaker og lese mer om innbyggerpanelet. Her vil vi også publisere resultater fra panelundersøkelsene som gjennomføres og dokumentere alt arbeid der panelet er involvert.

Når panelet har fått 2-300 deltakere sender vi ut vår første undersøkelse. Hva temaene i undersøkelsene blir kommer vi nærmere tilbake til. Per i dag er det planer om å spørre panelet om hvordan vi, kommunen og innbyggerne, kan møte klimautfordringene på nye måter. Kommunen ønsker også hjelp til å gjøre informasjonsavisen «Bæringen» enda bedre. Og, hvis du som innbygger brenner for en sak du mener er viktig å sette på dagsorden, kan  du jo sende oss en mail om dette til innbyggerpanel@baerum.kommune.no. Kanskje panelet kan hjelpe til, både med idéer og konkrete løsninger?

Et overordnet mål er å utvikle innbyggerpanelet til et godt verktøy for å mobilisere ressurser i lokalsamfunnet. Vi tror dette ikke bare er nødvendig, men en viktig suksessfaktor for å utvikle kommunens lokalsamfunn og tjenester. For å få til det trenger vi engasjerte bæringer som ønsker å bidra. Meld deg inn i kommunens innbyggerpanel nå!

Odd Landsverk, Strategi- og utviklingsenheten