Bærum kommune bygger en landby for personer med demens som skal stå ferdig i juni 2020. Leverandør av bygget et valgt og byggingen er i full gang. Men hvordan skal livet i landsbyen være? Som beskrevet i tidligere blogginnlegg har Bærum kommune valgt en innovativ tilnærming for å finne frem til de gode løsningene.

Snakket med brukere og pårørende

I løpet av vårhalvåret 2018 ble det gjennomført en rekke samtaler med brukere og pårørende for å høre hva som er gode liv for dem, hvordan en god hverdag er og hva som er viktig i livene deres. Prosjektgruppen var også på besøk i en rekke avdelinger for personer med demens for å få et inntrykk av og lære hvordan dagens omsorg fungerer. Dette ga oss masse nyttig innsikt i brukeres og pårørendes behov danner grunnlaget for det videre arbeidet med å utvikle livet i landsbyen.

Sammen om idéutvikling

På selveste halloween inviterte Bærum kommune til en ettermiddagsamling. Nå skulle vi starte arbeidet med å finne frem til gode løsninger på hvordan vi kan skape et godt liv i landsbyen. Invitasjonene gikk bredt ut til ulike grupper. Deltakere representerte pårørende, seniorsentre, frivillige,  politikere, ledelse og ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Forskere fra Høgskolen i Innlandet deltok også som observatører.

Fantastisk innsats

Engasjerte politikere ønsket velkommen til samlingen. Deretter ble det informert kort om bygget og alt arbeidet med å innhente innsikt fra brukere og pårørende. Etter en kort innføring i å jobbe med idéutvikling satte gruppene i gang. De 36 deltakerne var satt sammen på kryss og tvers i seks grupper. Idéutviklingen skulle skje ut fra innsikten vi hadde innhentet tidligere. Hver gruppe hadde en gruppevert som sørget for at alle ble hørt og at holdt øye med tiden.  I tillegg deltok tre prosessveiledere fra Strategi- og utviklingsenheten.

Det ble produsert utrolig mange ideer denne kvelden. Som kjent må det 100 ideer til for å komme frem til en god idé. Samlingen av idéer vil  være utgangspunkt for det videre arbeidet. Nå skal prosjektgruppen gruppere og strukturere innspillene, og utfra det må vi planlegge hvordan vi skal organisere arbeidet videre. Det vil bli mer samhandling, men hvordan og når skal vi planlegge nå.

Tusen takk for innsatsen alle sammen!

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten