Innovasjon handler om å gjøre noe på nye måter. Men det er ikke alltid lett å endre atferd. Bærum kommune bygger fremtidens skole, gjennom digital læring. Frode Sømme er en av rektorene som deltar i satsingen på digital skolehverdag og deler her sine erfaringer om hvordan også du kan få til endring.  

Endring for å skape økt læring

Noen har sagt at «Endring er i seg selv god pedagogikk». Dette er interessant, spesielt med tanke på at de fleste mennesker i utgangspunktet ikke ønsker endring. Det kan være gode grunner for å endre noe, men det vil som oftest være mange flere grunner til ikke å endre. Hvorfor endre noe som fungerer bra? For Jong skole innebar endringen å skape bedre forutsetninger for økt læring.

Pedagogisk paradigmeskifte

På Jong skole ble det i 2014 gjennomført en radikal endring ved å kutte ut innlæring av håndskrift i 1.klasse og innføre iPad til alle elevene på alle trinn. Undervisningen skulle gjøres på iPad. Endringen var radikal og ble derfor kalt for et pedagogisk paradigmeskifte. Resultatene lot ikke vente på seg. Etter to måneder hadde 85 % av elevene i 1.klasse knekt lesekoden.

På slutten skoleåret registrerte skolen at mange 1.klassinger skrev på nivå med 2. og 3.klasse elever. For elevene på alle trinn ble følgende registrert: Økt motivasjon, større variasjon, de produserte mer, bedre faglige resultater, elevene skrev og leste mer, gjorde mer lekser, spesialelever var mer inne i klassen, for å nevne noen gevinster.

Den digitale skolehverdagen

Den digitale skolehverdagen

Tips til endringsledelse

Endringen på Jong skole var vellykket fordi skolens lederteam stod bak prosessen. Her er noen tips til deg som skal gjennomføre endringer!

  1. Skap et ønske om en endring
  2. Skap oppslutning om endringen
  3. Beskriv tydelig den nye retningens innhold
  4. Involver og lytt til alle parter berørt av endringen
  5. Etabler individuelt eierskap til endringen
  6. Ikke gi fra deg ledelsen av endringen
  7. Hold trykket oppe
  8. Ikke aksepter avvik
  9. Snakk med den enkelte

Veien videre på Jong skole

Inn i det nye skoleåret er fokuset å videreføre bruken av iPad i undervisningen og legge all undervisning inn i iTunes U. Dette blir et nytt stort steg videre i utviklingen av en digital skolehverdag.

Frode Sømme, Rektor, Jong skole